× Zoom

Kun je iets doen om depressie of burnout te voorkomen


Direct naar pagina ▸ paragraaf:


Depressie voorkomen

In theorie ja beslist, maar in de praktijk zal het niet gemakkelijk zijn. Men is immers wie men is en dat veranderen is lastig.
Soms zal men over iets heen moeten stappen waar men eigenlijk helemaal niet overheen wil stappen. Of omdat men het niet kwijt wil, of omdat de confrontatie te pijnlijk is.
Ook kan er sprake zijn van een heftig trauma.
Waar je ook niet veel over hoort is dat lichamelijke stress (ziekte, allergie) en psychisch stress gebruik maken van dezelfde stresshormonen. Heb je bv. een ernstige allergie en moet je lichaam daar bij voortduring tegen optreden, bv. bij een huisstofmijt allergie, dan kan het zijn dat al een stukje van je incasseringsvermogen wordt opgesnoept door die allergie en je dus minder reserve hebt om andere stressoren op te vangen.
Soms ook is het moeilijk om de bewuste oorzaak of aanleiding te vinden. Hulp kan dan welkom zijn.
Kennis is echter macht. Zorg dat je het systeem een beetje begrijpt, dan wordt het nemen van maatregelen gemakkelijker.

We krijgen zoveel goedbedoelde aanbevelingen. Die allemaal opvolgen zou alleen al een dag vulling zijn. Het helpt dus als je begrijpt hoe je zelf in elkaar zit en waar je eventuele zwakke plekken liggen. Je kunt dan gericht je prioriteiten stellen. Je leert dan de waarschuwingssignalen van je lichaam herkennen, want die zijn er wel degelijk en kunt proberen tijdig de bakens te verzetten.
Leer in elk geval wat automatisch negatieve gedachten zijn (BOX 8) en waarom die aan je incasseringsvermogen knabbelen.

BOX 8: AUTOMATISCH NEGATIEVE GEDACHTEN

Automatische gedachten zijn gedachten, beelden of herinneringen die spontaan opkomen. Ze doen zich continu voor en zijn heel normaal, maar wanneer je angstig of depressief bent, kunnen bepaalde automatische gedachten verdraaid raken. Ze zorgen ervoor dat je je overstuur voelt. Eerste stap is dan ook die automatisch negatieve gedachten te leren herkennen. Enkele voorbeelden: je kunt niet rondkomen en je hoort de brievenbus. 'n Automatisch negatieve gedachte kan dan zijn dat je denkt: "verdorie, al weer een rekening". Of: Op de TV hoor je veel over werkloosheid en je denkt dan: "Ik zal ook wel werkloos worden, ze hebben het over mij".
Omdat het goed begrijpen van dit mechanisme belangrijk is hier een uitgebreidere uitleg van die automatisch negatieve gedachten: "Burn-out en gedachtenmanagement I" en
"Burn-out en gedachtenmanagement II"


Het vermijden van deze automatisch negatieve gedachten is een stap in de goede richting. Door afleiding van je problemen te zoeken verminderen je automatisch negatieve gedachte. Vooral lichamelijk intensieve arbeid (sporten) kan je hierbij helpen, maar net zo goed als vissen, lezen, 'n terrasje pikken of tuinieren. Als het je maar voldoende afleiding geeft.
Het is echter niet gemakkelijk om jezelf te veranderen. Meestal is er iets ernstig of acute klachten voor nodig om je tot actie te bewegen.

In BOX 9 een nadere uitleg over hoe die automatisch negatieve gedachten eigenlijk tot stand komen.

BOX 9: ONS RUSTBREIN (DEFAULT MODE NETWORK)

Hoe dat zit met die automatisch negatieve gedachten wordt ook uitgelegd in de uitzending van Labyrint over ons rustbrein. Kijk daarom eens naar de interessante uitzending van Labyrint waarin de ontdekker van het rustbrein o.a. de functie hiervan uitlegt:

Labyrint; Het geheime leven ons brein

Lees op deze site meer over het rustbrein en ADHD: Ons rustbrein


Medicatie kan ook helpen, al zijn er berichten dat SSRI's voor milde depressies niet beter werken dan placebo's.

2 Mei 2016 zond Radar weer een uitzending uit over anti-depressiva: "Anti-depressiva staan al jaren ter discussie. De pillen kunnen heftige bijwerkingen hebben, zoals het opwekken van agressiviteit en suïcidale neigingen. Toch blijft de groep gebruikers maar groeien. In Nederland slikken inmiddels ongeveer 1,1 miljoen mensen antidepressiva, zoals Seroxat en Prozac. En dat terwijl de pillen maar bij een kleine groep werkzaam zouden zijn. Hoe kan dat?"

Er zitten ook, naast de min of meer bekende en op de bijsluiter vermeldde bijwerkingen, nog andere nadelen aan bepaalde soorten van medicatie.

BOX 10: "ONDERZOEKERS HEBBEN ONTDEKT HOE ANTIDEPRESSIVA HET BREIN STIMULEREN OM IEMANDS STEMMING TE VERBETEREN.


Ze hebben een type drugs geïdentificeerd dat het niveau verhoogt van de neurotransmitter noradrenaline in het hersendeel dat de hippocampus wordt genoemd. Deze neurotransmitter stimuleert neurogenese – het aanmaken van nieuwe neuronen. Antidepressiva hebben alleen effect wanneer de neurogenese in de hippocampus wordt verhoogd. Het blijkt echter dat niet alle antidepressiva zo werken. Er is ook een type drugs dat het niveau van de neurotransmitter serotonine wel verhoogt maar niet bijdraagt aan neurogenese. Dit type, Prozac is hier een voorbeeld van, stimuleert neurogenese niet."

Bron: Mens & Molecule en EOS


Ook het tricyclische antidepressivum Imipramine kan, aldus de onderzoeker, verminderde neurogenese (cel herstelling) in een laat stadium nog herstellen door een toename te bewerkstelligen van bepaalde cellen (klasse I en II cellen).

Bron: Thesis van VanBokhoven

inhoud

Burnout voorkomen

Leer dat je, als je met veel plezier je werk doet je niet snel burnout wordt, maar dat er voor sommigen toch een grens is. Als je elke avond op adrenaline moet draaien, besef dan dat je die grens misschien al over bent. 'n Maandje stressen is niet erg, maar als het meer dan een half jaar gaat duren kun je in de gevarenzone komen of al zitten. Op adrenaline draaien voelt wel fijn maar is niet goed. Om dit te voorkomen: analyseer je dagelijkse gang van zaken en kijk of er voldoende ontspanningsmomenten in zitten. Tijden die je echt tot rust brengen: sporten is bij stress altijd goed omdat het de adrenaline verbruikt, een boek lezen, wandelen, met vrienden uitgaan enz. Je hypocampus heeft immers tijd nodig om te herstellen van de cortisolbelasting.

inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2024
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 16 januari 2024
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl