× Zoom

Medicatie bij gedragsstoornissen

Welke medicatie is er beschikbaar?

HIGH LIGHTS:

- Er is tegenwoordig voor bijna elke klacht wel een medicatie
- Wetenschappers twijfelen soms (openlijk) aan het nut van sommige middelen
- Bijna elke medicatie bij ADHD heeft echter (soms zelfs heftige) bijwerkingen
- Soms is medicatie echter echt zinvol


Direct naar paragraaf:

Allergieën

Voor mensen die allergisch reageren, bv. met hooikoorts, is er allerhande medicatie. Vaak betreft het dan allerlei soorten antihistaminica.
Wat bij hooikoorts of bijengifallergie soms in ernstige gevallen gedaan wordt is een zg. desensibilisatiekuur.
Bij voedselallergie gebruikt met soms de SOTI. De "SOTI (Specific Oral Tolerance Induction)" behandeling is een behandeling waarbij men probeert tolerantie op te bouwen door voortdurende lichte provocaties met het betreffende voedingsmiddel. Tegenwoordig gebruikt men deze methode echter ook voor inhalatie allergenen (sublinguale immunotherapie of SLIT). De "sublinguale immunotherapie of SLIT"

Desensibilisatie: In een notendop: Eén van de werkingshypothesen is dat bij een allergie zich antilichamen aan receptoren op je mestcellen binden. Als er twee naast elkaar gelegen zijn en er komt een allergeen bij dan bindt dat allergeen zich aan die twee antilichamen en komt er histamine uit die cel vrij. Door die tweede allergie komen er ook IgG4 antilichamen op de mestcel te zitten. Dat betekent dat de kans, dat er twee dezelfde antilichamen naast elkaar kunnen komen, een stuk kleiner is geworden. Naar buiten toe merk je dan minder effect van die allergenen.

Wat meestal onvermeld blijft is dat je zo lang geprovoceerd wordt met het allergeen, dat je een tweede, andere soort allergie ontwikkeld (IgG4). Deze twee allergieën (IgE en IgG4) hinderen elkaar in het optreden van verschijnselen.
Naar binnen toe moet je lever echter die hele hoos aan vrijgemaakte antilichamen en wat dies meer zij, wel opruimen. Dat is dus een belasting. Nog los van het feit dat het lang duurt voor dit allemaal werkt. Natuurlijk is dit wel een erg eenvoudige voorstelling van zaken waar deskundigen hele boeken over vol hebben geschreven, maar het gaat om de kern.

Wikipedia vermeldt: Werkingsmechanisme: Bij immunisatie met desensibilisatie is het doel de tolerantie voor het allergeen te induceren of te herstellen door de neiging van het allergeen om IgE-productie te induceren te verminderen. Patiënten worden ongevoelig gemaakt door de toediening van een stijgende doses allergeen die de door IgE gedomineerde respons geleidelijk vermindert. Het doel van immunotherapie is om de immuunrespons weg te leiden van humorale immuniteit en naar cellulaire immuniteit, waardoor het lichaam wordt aangemoedigd om minder IgE-antilichamen en meer Thl-regulerende T-cellen te produceren, die IL-10 en / of TGF-bèta afscheiden, waardoor de reactie weg wordt gedrukt van de IgE-productie. OIT creëert ook een toename van allergeen-specifieke IgG4-antilichamen en een afname van allergeen-specifieke IgE-antilichamen, evenals verminderde mastcellen en basofielen, twee celtypen die een grote bijdrage leveren aan allergische reacties.[1][2][3]


Bronnen: [1] Wikipedia: Allergen immunotherapy.
                [2] Scientific article on immunotherapy.

inhoud

Hyperactiviteit

'n Enkele keer, als er een allergische achtergrond wordt vermoed, wordt Nalcrom. (Natrii Cromoglicaat/natriumcromoglicaat) gegeven. Dit middel moet je 'n kwartier voor het eten innemen. Het bindt zich aan de receptoren van de mestcellen in het maag/darmkanaal en verhindert zo degranulatie (uitstroom van allerlei actieve stoffen, mediatoren genoemd) uit die mestcel. Hiervan is histamine de belangrijkste veroorzaker van klachten.

Als de klachten gerelateerd zijn aan histamine vrijmaking, zouden allerlei soorten antihistaminica misschien ook een verbetering kunnen geven.
Mogelijk dat soms Ritalin wordt voorgeschreven in de veronderstelling dat men met ADHD te maken heeft.

inhoud

ADHD


Methylfenidaat (2-4 uur) (Ritalin)
Methylfenidaat (8-12 uur) Concerta
Dextro-amfetamine (4-5 uur) Dextro-amfetamine

Atomoxetine (Strattera®)
Bupropion (Wellbutrin XR)
Modafinil (Modiolal)

Hoewel dextro-amfetamine een iets ander werkingsmechanisme heeft dan de op methylfenidaat gebaseerde middelen, blijken het effect en bijwerkingen vergelijkbaar. Ouders van kinderen waaraan methylfenidaat-achtigen wordt voorgeschreven zijn vaak erg tevreden over het resultaat. Moeilijkheid is echter dat het lastig is te ontdekken wat de kinderen er zelf van vinden. Misschien ook minder belangrijk, want het is immers voor hun bestwil. Zij kunnen misschien minder goed aangeven wat het middel met hen doet en hoe het hen bevalt. waarschijnlijk praten ze er ook minder over. Misschien ook dat er minder naar geluisterd wordt!

Volwassenen echter gebruiken die middelen ook. Zij praten er wel over en beslissen zelf of ze wel of geen gebruik maken van deze middelen. Als je dan naar de volwassenen "luistert", blijkt het beeld toch tamelijk verdeeld te zijn. Niet iedereen is er even blij mee. Oordeel zelf en lees op: forum "mijnmedicijn.nl" wat volwassenen over methylfenidaat als medicatie schrijven.

Atomoxetine (NSRI): "Zelden: Stemmingswisselingen of psychische klachten. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Mensen die hier eerder last van hebben gehad, of mensen die eerder gedachten aan zelfmoord hebben gehad of een zelfmoordpoging hebben gedaan, moeten bij gebruik van dit middel extra in de gaten worden gehouden. Sommige mensen worden extra prikkelbaar en zijn snel uit hun evenwicht. Het effect op de concentratie bij mensen met ADHD kan nog wel aanwezig zijn." Je zal het maar treffen.

De site van Strattera meldt wel: Zelfmoordgedachten en pogingen zijn gemeld (zie de rubriek Wees extra voorzichtig met Strattera), maar niets over agressie.
Op apotheek.nl wordt het echter wel gemeld.

Bronnen:
Balansdigitaal

Methylfenidaat en cafeïne
Hoewel volgens het onderzoek van Frobel Smithee et al. (1998) amfetamine en methylfenidaat goed helpen bij kinderen met ADHD zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen. Negatieve effecten van methylfenidaat kwamen naar voren in de onderzoeken van Carlezon and Conradi (2004) en van Breggin (1999). Cafeïne kan een goed alternatief zijn, zoals Prediger et al. (2005) en Marjorie-Roth (2000) aantoonden, hoewel methylfenidaat tot betere resultaten leidde dan cafeïne. Het verdient in dat licht de voorkeur om eerst te proberen of cafeïne effect sorteert en pas als dat niet helpt over te stappen op methylfenidaat.

Bron: PsychCentral


Opvallend bericht:

Is adhd-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het MTA-onderzoek.
Psychiater E.H. Nieweg

De grote MTA studie, waarin werd aangetoond dat Ritalin goed werkt en waarop het Nederlandse voorschrijfgedrag is gebaseerd, heeft een veel minder bekend vervolg gekregen. 22 Maanden na het afsluiten van het eerste deel van het onderzoek volgde de conclusies van het tweede deel:
Het voordeel te hebben deelgenomen aan de intensieve medicatieconditie was verdwenen en ging voortgezette behandeling met stimulantia niet gepaard met betere, maar met iets slechtere uitkomsten. De balans van voor- en nadelen van langdurige behandeling met stimulantia bleek aanzienlijk minder gunstig te zijn dan was gedacht.

Bron: Tijdschrift voor psychiatrie

Mogelijke verklaring zou kunnen liggen in het feit dat, aldus onderzoek, ADHD medicatie een verhoogd niveau van een eiwit veroorzaakt, dat er voor zorgt dat dopamine uit de synaptische spleet weer wordt opgenomen. Hierdoor daalt de vrij beschikbare hoeveelheid dopamine.

Bron: Life science


Medicatie voorschrijven bij volwassenen met ADHD:

Psychiater Sandra Kooi: "Argos zond op zaterdag 11 oktober 2014 een radioprogramma uit over medicatie voor volwassenen met ADHD. Daarin werden verschillende partijen aan het woord gelaten over effect, veiligheid, registratie en voorschrijfbeleid van atomoxetine en kort- en langwerkend methylfenidaat, in de behandeling van ADHD bij volwassenen. Tijdens de uitzending werd er onder meer aandacht besteed aan de bijwerkingen van de medicatie en het gegeven dat de meeste ADHD medicijnen niet officieel geregistreerd zijn in Nederland voor de behandeling van ADHD bij volwassenen.
Omdat er n.a.v. deze uitzending verwarring en onrust kan ontstaan bij mensen die ADHD medicatie nodig hebben, willen we graag een aantal zaken op een rij zetten:"

Medicatie voorschrijven bij volwassenen met ADHD (Zo zou het in elk geval wel moeten.)

inhoud

Slaapproblemen

Naast allerlei slaapmiddelen, kan melatonine soms ook uitkomst bieden. In Nederland vindt men echter dat er eerst nog meer onderzoek naar dit middel gedaan moet worden. Verband ADHD, slaapproblemen en het circadiane ritme

inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2024
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 16 januari 2024
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl