×

Gilles de la Tourette en voeding

Wordt het syndroom Gilles de la Tourette ook beïnvloed door voeding?

HIGH LIGHTS:

- Research: Diet and Tourette's.
Note: Many parents report that the Feingold diet consistently improves or controls Tourette Syndrome. We are still waiting for the research to show WHY this ... www.feingold.org/Research/TS.phpGilles de la Tourette en voeding.

Hoewel het bewijs nog geleverd moet worden, zijn er wel sterke aanwijzingen dat TS klachten, soms, op zijn minst, verminderd kunnen worden door op de voeding (maar ook andere stoffen) te letten.

De Vlaamse Vereniging Gilles de la Tourette meldt: "Bij 56,9 % van de onderzochten vond men klinische bewijzen van allergie. Bij de gemiddelde bevolking ligt het getal op 44,3%.Het verschil tussen beide groepen is zo groot dat hiermee bewezen is dat er een verband is tussen TS en allergieën." Allergieën en Tourette
Omdat allergische klachten kunnen verergeren door het eten van bepaalde voedingsmiddelen, lijkt het daarom logisch te veronderstellen dat er inderdaad een verband met voeding aanwezig is.

Veel duidelijkere aanwijzingen dat Tourette door voeding beïnvloed kan worden vind je in de "factsheet" van het Australische Food Intolerance Network. Lees maar eens de testemonials van een aantal leden van deze grote vereniging (14000 gezinnen) en de wetenschappelijke onderzoeken op de Amerikaanse Feingold Association.


Tourette Net:

Onderzoekers van de universiteit van Hannover hebben in 2008 een vragenlijst opgesteld met verschillende voedingsmiddelen die invloed zouden kunnen hebben op tics. Deze vragenlijst hebben zij verzonden naar 887 mensen met Tourette in Duitsland en naar de Duitse lotgenotenvereniging.
Zij kregen 224 bruikbare ingevulde vragenlijsten terug en er is een verband gevonden tussen bepaalde voedingsmiddelen en verergering van tics, namelijk koffie, thee en cola, conserveringsmiddelen, geraffineerde suiker en zoetstoffen.

Conclusions: Results from this first survey investigating the influence of special foods and drinks on tics demonstrated that 34% and 47% of responders, respectively, assessed that coffee and coke deteriorate tics. It, therefore, can be speculated that caffeine may further stimulate an already overactive dopaminergic system in TS and thus increases tics. However, from these preliminary data, no further general recommendations regarding special diets and food restrictions can be made.

Bron: Invloed voedingsmiddelen en dranken op tics bij het Tourette syndroom


Reeds in 1991 schreef Biochemicus J. Kamsteeg al over het verband tussen GTS en allergieën:

"Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) komt veel vaker voor bij hyperactieve kinderen dan bij anderen.
Hyperactieve kinderen hebben een verhoogd dopaminegehalte, tenzij de oorzaak psychisch is. Door het dopaminegehalte in het bloed te bepalen, is het mogelijk een onderscheid te maken tussen psychische en niet-psychische hyperactiviteit. Bij psychische hyperactiviteit worden zelden of nooit allergische reacties gevonden.
Het dopamine-onderzoek is nog erg nieuw en wordt alleen uitgevoerd bij kinderen die ook GTS hebben. Tot nu toe werd gewerkt met psychologische vragenlijsten, zoals:

- Connor's scale en verbeterde Connor's scale: ouders, leerkracht en observant bepalen de score voor het kind. De meest afwijkende wordt geschrapt, de andere 2 worden gemiddeld.
- A.A.P. (American Association of Psychiatrists) heeft een hiervan sterk afwijkende lijst opgesteld.
- Nederland heeft ook een eigen vragenlijst opgesteld, die echter minder goed voldoet.

Op grond van de vragenlijsten is het erg moeilijk om met zekerheid te bepalen of een kind hyperactief is. De dopamine-test geeft 100% zekerheid over hyperactiviteit. Voor ouders is het belangrijk te weten of de hyperactiviteit veroorzaakt wordt door de voeding. Als dat niet het geval is, moet contact opgenomen worden met een kinderpsychiater. Problemen binnen een gezin zijn vaker gevolg dan oorzaak van hyperactief gedrag van het kind. Daarom moet altijd eerst gekeken worden of andere factoren, zoals voedsel, de oorzaak zijn van het hyperactief gedrag.

Het belangrijkste kenmerk van GTS zijn tics: onbewuste reacties die uitgesteld kunnen worden, maar die niet te voorkomen zijn.
De hypothese achter GTS is: Het dopamine wil op een receptorstoel gaan zitten. GTS-patiënten hebben pluche en gewone stoelen als receptoren. De pluche stoelen zijn het eerst bezet door het dopamine en het wil er niet meer van af. Bij teveel dopamine zijn ook de andere stoelen bezet. Hierdoor ontstaan de tics. Veel hyperactieve kinderen vertonen Tourette-achtige verschijnselen. Er wordt onderzoek gedaan met GTS-patiënten die hyperactief zijn. M.b.v. een eliminatie-dieet verdwijnt de hyperactiviteit en vaak verminderen ook de tics. Wanneer iemand een dieet krijgt, gaat het lichaam eerst veel dopamine aanmaken en later stelt zich een evenwicht in. Pas na verloop van tijd is te zien of het dieet effect heeft. Het dieet moet op de patiënt afgestemd worden. Er is een maatkostuum nodig en geen confectiepak.

Bron: J. Kamsteeg; Cursuscahier 2 maart 1991


 De Amerikaanse Feingold Assosciaten meldt:
“Note: Many parents report that the Feingold diet consistently improves or controls Tourette Syndrome. We are still waiting for the research to show WHY this happens."


Minder sterk: In conclusion, the iron hypothesis may help us progress in the understanding of pathophysiological links between ADHD, RLS, and TS, suggesting that iron supplementation might be effective for all these three impairing conditions.
The iron hypothesis

Als er een nauw verband wordt verondersteld tussen ADHD, TS en RLS en er steeds meer aanwijzingen zijn dat ADHD aan voeding gerelateerd kan zijn, lijkt het niet onlogisch te speculeren dat TS en RLS dan ook aan voeding gerelateerd zijn.

inhoud

Contact
Copyright © VenG 2012-2023
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 12 februari 2023
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl