× Zoom

Cannabisgebruik en Autisme Spectrum Stoornis

Door Maartje Mies (Afstudeerproject in het kader van Fontys Hogeschool voor Pedagogiek, Tilburg, januari 2008, 2065415)

HIGH LIGHTS:

- Cannabisgebruik onder jongeren is breed verspreid
- Veel ADHD'ers gebruiken cannabis als een soort zelfmedicatie
- Je kunt onder op de pagina een scriptie downloaden waar e.e.a. in kaart is gebrachtVoorwoord

Waarom een link naar voorlichting over drugs!
De achtergrond hiervan is de volgend. Het is wetenschappelijk aangetoond ( Dr. Hans Lou ), dat bij mensen met ADHD een bepaald gebied in de hersenen, het zogenaamde stryatium, onvoldoende zou worden gestimuleerd. Dit gebied is echter juist het gebied waarin structuur en organisatie worden geregeld, het gebied dus waarin ook je "rem" bepaald wordt. Door nu dit gebied te stimuleren, stimuleer je het remmend vermogen van het individu, de persoon kan zichzelf beter sturen, doordat de snelheid omlaaggaat. De combinatie slechte rem en hoge snelheid immers geeft vaak aanleiding tot ongelukken.

Biochemicus Kamsteeg gaf eens het volgende verhelderende voorbeeld:
Stel je een auto voor met daarin een bestuurder, een motor en een rem. Je zou dan de volgende situaties kunnen beschrijven:

1)    Als de motor te sterk is en dit lijkt het geval met mensen die met hyperactiviteit op voeding reageren, dan gaat de auto te hard en moet de bestuurder minder gas geven; zijn stimulansen dus terugnemen.

2)    De motor is prima, maar de rem is onvoldoende, de auto gaat ook te hard en of de rem moet worden verbeterd of de persoon moet worden geleerd om langzamer te rijden. De rem verbeteren kun je doen door het slikken van amfetaminen, drugs die het bewuste deel van de hersenen stimuleren, waardoor de persoon zichzelf beter onder controle heeft. Indien medicamentengebruik niet verstandig is, moet de persoon geleerd worden zichzelf in de hand te houden, therapie dus.

Het besef begint langzaam door te dringen, dat een bepaalde groep met drugs experimenterende groep jongeren misschien wel echt baat heeft bij "drugsgebruik" en dat dit de reden is dat zij, zij het onbewust, naar een medicijn tegen hun "kwaal" zoeken. Ritalin, het bij ADHD vaak gegeven medicament, vertoond namelijk overeenkomsten met speed.
Het drugsgebruik op Parties is overbekend. Het gaat te ver om hier in te gaan op de vraag of bij de groep partygangers niet wel erg veel jongeren met ADHD voor komen. Onderzoek naar het antwoord op deze vraag zou wel eens tot verrassende uitkomsten kunnen leiden.

Hoe dan ook, als je er als ouder achter komt dat je kind met drugs experimenteert en vele jongeren doen dit, dan helpt het je enorm bij het bepalen hoe je hierop zou willen reageren als je ook iets van drugs af weet en ben je in staat inhoudelijk hierover met je kind te discussiëren. Want besef wel dat als je als ouder niets van drugs af weet, je nauwelijks gesprekspartner bent.
Veel feitelijke informatie over alle soorten drugs vind je op de site van het Trimbos Instituut (zie: Algemene links).

inhoud

Inleiding

Cannabis wordt op grote schaal door jongeren gebruikt. Onderstaande tabel geeft een beeld van het gebruik onder jongeren in 2003. De tabel geeft niet weer hoe frequent het gebruik is, hij zegt wel iets over hoeveel jongeren het ooit hebben geprobeerd. In 2004 waren er bij instellingen voor ambulante verslavingszorg 5.456 aanmeldingen met hulpvragen over hasj en weed (Trimbos- instituut, oktober 2006).


grafiek

FIGUUR 1. Peilstationgegevens 2003 (bron: Uw kind en drugs: Trimbos-instituut)

(Klik op het plaatje om te vergroten)

Onderzoek van het Trimbos- instituut (2004) toont aan dat bij ongeveer 20% van de patiënten die zich melden bij verslavingszorginstellingen sprake is van ADHD. In het onderzoek van de Zwolse Poort bleken 8 personen (4 %) ook een autisme stoornis te hebben.

Gezien dit gegeven wordt de kans groot geacht dat er ook binnen het cliëntenbestand van hulpverleningsorganisaties veel jongeren zijn die cannabis gebruiken. Ondanks dat er wel veel voorlichtingsmateriaal beschikbaar is voor de grote doorsnee groep jongeren en ook voor verstandelijk beperkten met een laag IQ, lijkt er een belang tot voorlichting voor jongeren met autisme. Het oorspronkelijke plan was dan ook om voor deze doelgroep een voorlichtingsprogramma te ontwikkelen, dat binnen de begeleiding gebruikt kan worden met cliënten.

Het doel van dit onderzoek is NIET causale verbanden te leggen. Hiervoor is een onderzoek met neurologische verdieping in de hersenen noodzakelijk. Aangezien het in deze scriptie gaat om een onderzoeksvraag op pedagogisch vlak, zal ook met name deze invalshoek gebruikt worden. Het is het doel om door middel van een literatuurstudie en praktijkonderzoek inzicht te krijgen in de problematiek van cannabis en zodoende gefundeerde uitspraken te doen die leiden tot aanbevelingen om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan n hulpverleningsorganisatie methodisch bijdragen aan de individuele begeleiding van jongeren met een ASS (aan Autisme verwante spectrum stoornis) bij het zoeken naar alternatieven voor cannabis? Hoe kan men dan aansluiten bij de begeleiding van deze jongeren die cannabis gebruiken?

Door middel van een vragenlijst onder het personeel van 'n hulpverleningsorganisatie werd het vermoeden, dat er veel behoefte is aan informatie en ondersteuning voor consulenten en gezinnen die te maken krijgen met cannabis(gebruik), getoetst. Ook is gepoogd informatie te verkrijgen over mogelijke motieven van cliënten die cannabis gebruiken, de frequentie van het gebruik en aan welke vormen van ondersteuning de consulenten behoeften hebben.
Om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven op de probleemstelling van dit onderzoek, zijn dmv een beschrijvend literatuuronderzoek elementen die van belang worden geacht, voor deze probleemstelling onderzocht en in verband gebracht met elkaar om zodoende tot een gefundeerde uitspraak te komen. Bij de conclusies en aanbeveling worden de bevindingen uit het literatuuronderzoek en de vragenlijst met elkaar in verband gebracht.

Download hier de scriptie.

inhoud


HBO Pedagogiek Tilburg. Afstudeerrichting ambulante, residentiële hulpverlening. Professional in de geestelijke gezondheidszorg met een sterke focus op cliëntbegeleiding en cliëntondersteuning.

cannabis
inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2024
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 16 januari 2024
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl