×

Oppositional Defiant Disorder (ODD)

Wordt ODD ook beïnvloed door voeding?

HIGH LIGHTS:

- Er zijn aanwijzingen dat ook ODD door voeding wordt beïnvloedODD en voeding.

ODD is een stoornis die je ook vaak tegen komt als comorbide stoornis bij bv. ADHD, autisme, Gilles de la Tourette etc.

Pelsser van het Pelsser RED Centrum schrijft in een column van maart 2011 van het PDD-NOS handboek van Fred de Vries, dat niet alleen ADHD, maar ook kinderen met ODD gunstig op een eliminatiedieet reageren:
"Naast ADHD had de helft van de onderzochte kinderen ODD, een aandoening die gekenmerkt wordt door opstandig en brutaal gedrag. Ook op dit gedrag had het dieet een zeer gunstig effect."

Niet vreemd natuurlijk dat ODD beïnvloed kan worden door de voeding. Zoals we al bij het hoofdstuk "hyperactiviteit" hebben kunnen zien, is agressief gedrag één van de mogelijke uitingen van reacties op voeding.
Chocola is een beruchte veroorzaker van bokkig en agressief gedrag. Eén van de bestanddelen die hier nauw bij betrokken is is "vanilline".
Chocolade kan het meest vervelende zijn dat u kunt geven (behalve druk nl. ook bokkig, dwars, onverdraagzaam, depressief tot agressief toe). Dit komt voornamelijk door twee redenen:
1) cacao is een fermentatieproduct, wat betekent dat er veel biogene aminen in worden gevormd. Lees op deze site meer over biogene aminen
2) De meeste chocolades bevatten vanilline. Vanilline kan door micro-organismen (ook in het lichaam) in benzoëzuur worden omgezet. Reageert iemand op benzoëzuur, dan kan er dus ook een reactie komen op een product dat vanilline bevat.
Vanilline mag ook als natuur identiek vanille aroma worden gedeclareerd. Bij twijfel is het beter op natuurlijke vanille te vertrouwen. Als de declaratie vermeldt: "Natuurlijke vanille" of bv. "Bourbon vanille" dan handelt het meestal ook over een natuurlijk product en is de vanille niet verdacht.

Lees ook eens het (Engelse) "Factsheet ODD" van het Australische Food Intolerance Network over ODD. Zij zien veel aanwijzingen voor voeding/additieven als oorzaak van ODD.

inhoud

Contact
Copyright © VenG 2012-2023
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 12 februari 2023
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl