× Zoom

Hyperactiviteit bij kinderen

Wat verstaan we daar onder?

HIGH LIGHTS:

- Hier verstaan we onder hyperactiviteit zowel gedragsmatige als lichamelijke klachten
- De omgeving kan er niet goed mee uit de voeten
- Onderzoek is moeilijk maar wel noodzakelijkGedragsmatige klachten

Hyperactiviteit is een gedragsstoornis die zich kenmerkt door een sterk wisselend en onvoorspelbaar gedrag van een kind.
Het kenmerkt zich onder andere door: ongecontroleerde woedeaanvallen en agressie, niet stil kunnen zitten. Op meubels klimmen, buitengewoon veel huilen, soms hevig transpireren (vooral 's nachts), vergeetachtigheid, maar ook apathie (lusteloosheid), depressief gedrag, concentratieproblemen, slaapproblemen.

Lichamelijke klachten

Gekoppeld aan de gedragsstoornissen kunnen ook veel lichamelijke klachten voorkomen: o.a. hoofdpijn, buikpijn, pijn in de benen (soms ten onechte aangeduid als groeipijnen), rode oren enz.
Vaak zijn de gedragsstoornissen veel minder duidelijk; ze kunnen dan omschreven worden als onhandig, ongecoördineerde bewegingen, ritmische bewegingen van het hoofd of de benen, soms tegen een hard voorwerp. Uit: Eetwaar=Eetbaar. [1]

concentratie

Leerproblemen

Nog wat meer gedragsmatige klachten: geen gevaar zien, vernielzuchtig, niet alleen gelaten willen worden, maakt veel en makkelijk ruzie.
Wanneer heb je nu met hyperactiviteit door voeding te maken? Waarschijnlijk komt de volgende afweging dicht bij de waarheid: Als er sprake is van klachten die erg wisselend optreden, dus soms wel, soms niet aanwezig zijn en waarbij er tijdens de "goede" perioden geen andere problemen optreden, dan zou de oorzaak wel eens in de voeding moeten worden gezocht.
Doen zich de problemen permanent voor en blijven er, ook bij een goed aangepaste voeding, toch nog problemen over, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk ergens anders.
Het is verstandig om bij een verdenking van ADHD dit door een deskundig arts, bv. Jeugdpsychiater, GGz ed., te laten diagnosticeren. ADHD is immers veel meer dan alleen maar druk gedrag.


Afwijzing door omgeving

Een van de factoren waarmee je als ouder geconfronteerd wordt is de afwijzing door de reguliere sector. Zij zoeken de oorzaak van hyperactiviteit niet bij de kinderen, maar stellen dat de problemen zich meer afspelen in de hoofden van de moeders, dan in de lichamen van hun kinderen. Ook de artsen Elbouw en Douwes hebben een genuanceerdere kijk op de zaak. Tenzij men denkt dat het ADHD is. Dan volgt er al snel een recept voor het amphetamineachtige Ritalin

Dit betekent vaak dat je het zoeken opgeeft of aangewezen bent op de alternatieve sector.

Er zijn een aantal deelgebieden die tamelijk veel aandacht aan omgevingsfactoren besteden. Een van die gebieden is de klinische ecologie, tegenwoordig vaker milieugeneeskunde genoemd (wat biedt de alternatieve sector). Soms lijkt het alsof de reguliere en alternatieve stromingen haaks op elkaar staan maar dat is, in elk geval voor de milieugeneeskunde, lijkt het, niet zo. De optiek van waaruit men naar het probleem kijkt is echter wel heel verschillend. Terwijl de reguliere sector zich richt op genezing van het ziekteproces, richt de milieugeneeskunde zich meer op genezing door het opsporen van het veroorzakende mechanisme en eventueel herstel hiervan. Samen zouden zij sterk moeten staan.

Helaas sijpelt de soms wel degelijk aanwezige kennis over invloed van het milieu op o.a. het gedrag maar heel langzaam door naar de eerstelijnszorg, waarvan de huisartsen de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. De psychiatrie weet reeds lang dat allerlei psychische klachten moeten worden toegeschreven aan het niet goed functioneren van de "chemie" in bv. de hersenen. Vandaar ook het feit dat zij steeds vaker naar medicatie als therapie grijpen. Ook voeding als oorzaak van klachten wordt niet altijd ontkend. Wel voegt men daar vaak in een adem aan toe dat het probleem breder is en dat een dieet niet alle oplost. Dit lijkt zeker waar te zijn, maar met het aanpassen van de voeding krijg je soms zoveel verbetering in je gezin, dat eventueel verder zoeken daarna wel een stuk gemakkelijker wordt.


Belang van onderzoek

Hoe belangrijk verder zoeken kan zijn blijkt uit het feit dat er reeds jaren verbanden worden gelegd met crimineel gedrag. In de BBC1 QED documentaire: "Little Monsters" toont men het resultaat van een proef, waarbij een aantal jeugdige vandalisten (30.000 pond schade) op dieet worden gezet. Het resultaat verbaasde ook de politie. Zolang het dieet gevolgd werd, waren er geen problemen meer met de pubers. Problemen ontstonden weer toen sommige van hen stopten met hun dieet.

politie

Uit: QED "Little Monsters"

 Ook van andere richtingen komen berichten dat veel jongeren met gewelddadig en crimineel gedrag een voorgeschiedenis van ADHD-achtige aandoeningen heeft.
Omdat er waarschijnlijk sprake is van een onbalans tussen draagkracht en draaglast kan men zowel de draagkracht proberen te verhogen, als de draaglast te verminderen (verstorende invloeden van buitenaf, niet alleen voeding, maar ook chemicaliën, stress, zware metalen, elektrosmog enz.). Omdat er ook aan de draagkracht zijde meerdere oorzaken zijn, beperkt het probleem zich ook niet tot een symptoom, maar kunnen er meerdere mechanismen van slag raken (Tenslotte breekt de ketting op de zwakste schakel). Vandaar dat er zoveel raakvlakken zijn met andere verstoringen. Enkele zijn: ADHD (Stichting BALANS), "Tic's" (Stichting Gilles de la Tourette), Gilles de la Tourette, Voedselovergevoeligheid (SVA voorheen BAS, NVAS), maar ook reumatische artritis enz.

Lees eens het zeer uitgebreide artikel met vele referenties op de WikipediA pagina. Het "Feingold programma"

inhoud

Bron:
[1] J.Kamsteeg, Eetwaar= Eetbaar?, Over voedselallergie, Becht 2003.pp. 120-124


UITGELICHT

Soms zou je ze wel achter het behang willen plakken, terwijl je weet dat ze eigenlijk ontzettend lief zijn. De ene dag ontzettend vervelend, de andere dag weer heel lief. Herkent u dit. Dan is er misschien meer aan de hand.

inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2024
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 16 januari 2024
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl