×

ADHD en voeding

Het mogelijke verband met voeding.

(De aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is met een prevalentie van 3 tot 5% een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen van de kindertijd.)

HIGH LIGHTS:

- Vele onderzoeken leggen verbanden tussen voeding en hyperactiviteit
- Het INCA onderzoek legt ook een duidelijk verband tussen voeding en ADHD
- ADHD gaat vaak niet over, maar de hyperactiviteitsverschijnselen bij jongens willen na de pubertijd nog wel eens verminderen
- Er worden ook vele andere mogelijke oorzaken van ADHD genoemd


Direct naar paragraaf:

ADHD algemeen


OPROEP:

Speuren naar sporen: "Voeding en ADHD".

oproep

Dit lijkt me een nuttig onderzoek want liever voeding aanpassen dan medicatie.

"Hoe werkt het? Er kunnen 300 kinderen meedoen. Zij krijgen ofwel de gebruikelijke zorg ofwel een dieet. Deze kinderen worden 1,5 jaar lang gevolgd. Gedurende het onderzoek worden metingen gedaan om vast te stellen bij wie een dieet werkt, waarom en hoe goed het vol te houden is."

Voeding en ADHD.


Video's


How to recognize ADHD symptoms in children


How to recognize ADHD symptoms in adults


De energieke Brammetje is zes jaar en kan een heleboel dingen heel goed. Hij kan al AVI 2 lezen, drummen op de tafel, hoger springen dan zijn vader (op de trampoline) en wel drie meisjes op de kar over het schoolplein trekken. Er is eigenlijk maar één ding dat Brammetje helemaal niet goed kan, en dat is stil zitten.
(2012 Vanaf 27 juni in de bioscoop)


Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD (dr. Sandra Kooij)


An overview of the symptoms, etiology (causes), maintenance, and treatment of ADHD. Completed as a course project for PSY100RE (Abnormal Psychology) at Duke University, Fall 2010

inhoud

Luchtvervuiling heeft effect op ongeboren kinderen: meer kans op ADHD. (geen voeding, maar je krijgt het wel binnen)

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat luchtverontreiniging invloed heeft op de hersenen en de cognitieve functie bij kinderen. Ongeboren baby's krijgen via de baarmoeder van hun moeder giftige stoffen uit de omgeving binnen. De hersenen van de ongeboren baby zijn kwetsbaar en nog niet in staat deze giftige stoffen te weren. De onderzoekers hebben het luchtvervuilingsniveau bij de gezinnen thuis gemeten en een hersenscan afgenomen bij 783 kinderen. Wat blijkt? Als een kind in de baarmoeder wordt blootgesteld aan kleine deeltjes fijnstof, wordt dat in verband gebracht met een dunnere hersenschors. Hierdoor kunnen kinderen op latere leeftijd moeite hebben met hun concentratie, de aandacht vasthouden en dus ook de leerprestaties.

Bron: RTL nieuws; 9 maart 2018


Evenwichtig artikel over de mogelijke overdiagnose bij ADHD (Engels)

Your child might be taking an ADHD drug he doesn't need. Disorder is often overdiagnosed, exposing children to drugs' risks, researchers say.

Bron: ConsumerReport.org

inhoud

Gaat het over? II

Recovery from Childhood ADHD May Depend On Pattern of Brain Development Oct. 15, 2013 — Some people grow out of their childhood attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and some don't. In fact, around 50% of individuals diagnosed as children continue to suffer from ADHD as adults.

Bron: Science Daily

inhoud

Gaat het over? I

Lange tijd is gedacht dat als kinderen eenmaal volwassen werden, ADHD over zou gaan. Maar dat idee is veranderd. Een derde van de mensen die behandeld zijn houdt ADHD en bij de helft blijven de verschijnselen in een mildere vorm bestaan, maar zijn nog wel hinderlijk. Bij een derde verdwijnen de verschijnselen helemaal.

Hoe vaak komt het voor?
3 tot 5% van de kinderen tot 16 jaar heeft ADHD. Dit zijn 60.000 tot 100.000 kinderen in Nederland. Daarvan worden er ongeveer 40.000 behandeld voor ADHD. Van de jongvolwassenen heeft 1 tot 3% ADHD.
Het aantal kinderen met ADHD is de laatste 20 jaar niet toegenomen. ADHD wordt wel steeds beter herkend bij kinderen. Daardoor zijn er meer kinderen die behandeld worden voor ADHD.

Recent (2012) Nederlands Vlaams onderzoek laat zien:
"De prevalentie van ADHD bij ouderen werd op 2,8% en die van symptomatische ADHD op 4,2% geschat. De prevalenties waren nagenoeg gelijk bij oudere vrouwen en mannen. ADHD kwam significant vaker voor bij jongere ouderen (60- 70 jaar) dan bij oudere ouderen (71-94 jaar). Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gevonden verschil tussen jongere en oudere ouderen. Zo kunnen ADHD-symptomen afnemen naarmate men ouder wordt; het diagnostisch interview is niet gevoelig genoeg om ADHD bij oudere ouderen te detecteren of mensen met ADHD hebben een lagere levensverwachting. Consequenties voor de praktijk ADHD-klachten verdwijnen niet op latere leeftijd. Behandelaren dienen er alert op te zijn dat een patiënt op leeftijd ook ADHD kan hebben. Er zijn nog veel onopgeloste kwesties rondom ADHD bij ouderen en meer onderzoek is nodig."

Bron: Tijdschrift voor psychiatrie

Het heeft er alle schijn van dat de "H" van ADHD na de pubertijd vaak verdwijnt:
Hebben voor de pubertijd meer jongens dan meisje last van hyperactiviteit, na de pubertijd lijken de hyperactiviteitsklachten bij jongens te verminderen en bij meisje juist wat erger te worden.
Het gevaar zit er nu wel in dat als de uiterlijke hyperactiviteitsverschijnselen afnemen, men kan gaan denken dat de problemen over zijn. Niets is echter minder waar. "Onderhuids", minder zichtbaar voor de buitenwereld, blijft de betrokken persoon tot op mogelijk late leeftijd zijn hinder van AD(H)D ondervinden.

Bron: Kamsteeg: o.a. "Eetwaar=eetbaar?"

inhoud

Mogelijk preventief effect van zonlicht op ADHD

Zonlicht heeft mogelijk een preventief effect op ADHD. Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut Brainclinics, de Universiteit Leiden en de Ohio State Universiteit (VS) heeft dit te maken met de effecten van zonlicht op het verminderen van problemen met de biologische klok. Het artikel van de biopsychologen is verschenen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Biological Psychiatry.

Bron: Bron: Universiteit van Utrecht

inhoud

Een studie naar een verband tussen pesticiden en ADHD (Mei 2010)

Er is een snel groeiend aantal studies dat milieustoffen in verband brengt met allerlei ziekten. Chemische verbindingen in kunststoffen en alledaagse huishoudproducten worden in verband gebracht met ernstige ontwikkelingsproblemen, terwijl een lange lijst van andere risico's bijdragen aan de stijgende prevalentie van moderne kwalen: hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, autisme.

     Aan deze lijst kan nu ADHD worden toegevoegd: Onder leiding van Maryse Bouchard in Montreal, onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Montreal en de Harvard University een mogelijke relatie tussen ADHD en blootstelling aan bepaalde giftige pesticiden, organofosfaten genaamd. Het team analyseerde de niveaus van bestrijdingsmiddelenresiduen in de urine van meer dan 1.100 kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar en vond dat degenen met de hoogste niveaus van dialkyl fosfaten, de afbraakproducten van organofosfaatpesticiden, de hoogste incidentie van ADHD hadden.

De wetenschappers spreken nog niet van een bewezen verband tussen ADHD en pesticiden. Daar is volgens hen meer onderzoek voor nodig. „Er is toenemende zorg dat bestrijdingsmiddelen verband houden met ADHD”, aldus onderzoeker Marc Weisskopf. „Dit onderzoek laat zien dat dit verband er mogelijk zelfs is bij kleine hoeveelheden pesticiden.” De aanbeveling is toch om in de tussentijd insectensprays in woningen te vermijden en groenten en fruit met een minimum aan bestrijdingsmiddelen te kopen of eventueel de producten, indien mogelijk, goed af te schrobben. En ook al worden groenten en fruit steeds duurder Volgens Boucard betaald zich dit terug in een betere gezondheid.

Bron: Pesticides en ADHD (Eng.)

Op de site van de Voedsel en Warenautoriteit kan men lezen: Bestrijdingsmiddelen van het type organofosfaat kunnen echter wel een gezondheidsrisico vormen. Dat is afhankelijk van de concentratie. Van de 2100 gevonden bestrijdingsmiddelresiduen behoort 10 % tot de groep van organofosfaten. Deze worden meestal als insecticiden gebruikt. In 2004 en 2005 is niet één overschrijding meer voor deze verbindingen gevonden. Overschrijdingen van organofosfaten

inhoud

Nieuw onderzoek bevestigt vermoeden naar een verband tussen pesticiden en ADHD (2012)

Zij concluderen:"Real increased numbers of autistic children showed the cause is not genetic but environmental. "
En:
"Neonicotinoids are enough toxic to human brain and nervous system
• Pesticide company defends that neonicotinoids are not so toxic to human
• But no safety tests have been carried out on the developmental behavioral toxicities in mammals.
• Clear evidence of human toxicities are acute symptoms, even death cases."

Bron: Systemic Pesticides as a Causal Factor of Developmental Brain Disorders (ADHD, autism, etc.) (Eng)

inhoud

Resultaten hersenscans

Het kan echter niet ontkend worden dat verschillende wetenschappers zeggen, door middel van hersenscans, verschillen te hebben gevonden tussen hersenen van een ADHD’er en een niet ADHD’er.
Mogelijk betreft het hier dan een deel van de overige 36 %, waarbij dieetinterventie geen resultaat oplevert, maar dat is speculeren.

Bronnen: Scanonderzoek Dr. Hans Lou en Brain Scans Reveal Physiology of ADHD


Het handboek van de psychiater wordt volgend jaar vernieuwd en dat levert hevige debatten op. Zorgt de nieuwe "bijbel van de psychiatrie" DSM-5 voor meer patiënten aan de pillen en op de sofa? Of juist voor minder? Lees hier in het AD
het verschil van inzicht over de vernieuwing van DSM V.Hyperfocus

Nu hyperfocus dan. Bij hyperfocussen is de drive vanuit de persoon zelf zich met het onderwerp bezig te houden zo groot, dat er geen prikkels van buiten nodig zijn om een activiteit te verrichten. Sterker nog, prikkels van buiten worden niet doorgegeven en daarmee heeft men ook minder hinder van de drukte die zich normaal in het hoofd afspeelt.
Lees hier meer over hyperfocus

inhoud

ADHD en voeding

Soms loont het om te kiezen tussen medicatie (ritalin/methylfenidaat) en voedingsinterventie.
Terwijl wetenschappers al veel onderzoeken gedaan hebben en sterke aanwijzingen zeggen te hebben gevonden voor het feit dat voeding ons gedrag kan beïnvloeden, worden de resultaten door medici en overheid sterk in twijfel getrokken. Soms omdat men het niet kan en wil geloven, soms omdat men een zuiver wetenschappelijk standpunt in neemt en kritiek heeft op het uitgevoerde onderzoek (soms ook wel terecht, want het is moeilijk goed onderzoek hiernaar te doen). Hoe het ook zij, men is het nog regelmatig roerend oneens met elkaar. Toch zijn er af en toe lichtpuntjes aan de horizon en slagen wetenschappers er in resultaten te behalen die door gerenommeerde wetenschappelijke bladen worden gepubliceerd.

BOX 1: Dietary Sensitivities and ADHD Symptoms: Thirty-five Years of Research (April 2011)

Abstract Artificial food colors (AFCs) have not been established as the main cause of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), but accumulated evidence suggests that a subgroup shows significant symptom improvement when consuming an AFC-free diet and reacts with ADHD-type symptoms on challenge with AFCs. Of children with suspected sensitivities, 65% to 89% reacted when challenged with at least 100 mg of AFC. Oligoantigenic diet studies suggested that some children in addition to being sensitive to AFCs are also sensitive to common nonsalicylate foods (milk, chocolate, soy, eggs, wheat, corn, legumes) as well as salicylate-containing grapes, tomatoes, and orange. Some studies found “cosensitivity” to be more the rule than the exception. Recently, 2 large studies demonstrated behavioral sensitivity to AFCs and benzoate in children both with and without ADHD. A trial elimination diet is appropriate for children who have not responded satisfactorily to conventional treatment or whose parents wish to pursue a dietary investigation.

Bron: Clinical Pedriatrics

Of zoals hieronder een individueel succes.

BOX 2: SUCCESVERHAAL ADHD en MELK (mei 2013)

Zijn testemonial begint zo: "Het is een bizar verhaal. Wanneer ik het niet zelf meegemaakt had zou ik het moeilijk kunnen geloven. En toch is het waar: na ruim 38 jaar, waarvan ruim 4 jaar bewust, als ADHD-er geleefd te hebben ben ik nu opeens ‘normaal’. Echt waar. Zonder pillen, zonder therapieën, en zonder… melk!"
Lees zijn verhaal hier verder.


en

BOX 3: SUCCESVERHAAL ADHD en MELK, SOJA en nog veel meer (Juni 2014)

Zijn testemonial begint zo: "Het gaat heel erg goed met mij. Ik heb al meer dan een jaar geen ADHD symptomen meer. Mits ik bepaalde voedingsmiddelen niet eet! Door bepaalde voedingsmiddelen uit mijn dieet te halen en later weer toe te voegen ben ik er achter gekomen dat ik slecht reageer (voornamelijk psychisch, maar ook lichamelijk, zie ook mijn vorige post)"
Lees zijn verhaal hier verder.

In onderstaand stuk wordt gerefereerd aan enkele onderzoeken en vervolgens worden een aantal "adviezen/ suggesties" gegeven over hoe je erachter kunt komen of en welke relatie tussen voeding en ADHD er kunnen zijn.
Op de site van het ADHD Research Centrum/Pelsser RED Centrum kunt u veel informatie vinden over het INCA onderzoek. Een onderzoek waarin werd aangetoond dat 64 % van de ADHD’ers een significante verbetering ervaart door gemiddeld 5 normale, natuurlijke producten uit hun voeding weg te laten. U vindt daar onderbouwde repliek op het commentaar van het RIVM, welke andere onderzoeken in het verleden al verbanden hebben aangetoond, enz. Ook dat 57% van een door 500 psychiaters en kinderartsen bezocht symposium voorstander zijn voor implementatie van dieetinterventie in de dagelijkse praktijk en opname in de DSM, het meeste gebruikte psychiatrie handboek.

Hierbij een, zei het al wat ouder, overzicht van enkele dieetbenaderingen:
A Parent’s Guide toDiet and ADHD (1999).

De hamvraag is natuurlijk: "Welke voedingsmiddelen of andere producten moet ik dan voor mijn situatie weglaten"?
1. Men neemt contact op met het Pelsser RED Centrum of een daarvan afgeleide instelling en laat dit onderzoeken. Dit vraag veel motivatie en tijd en brengt de nodige kosten met zich mee. (Zie Pelsser RED Centrum, maar dan heeft men ook wat.)
2. Men kan het alternatieve circuit in (minder gedegen en meer omstreden), bv. om een goede Touch for Health, of elekctro acupunctuur therapeut te zoeken en die te laten uittesten om welke voedingsmiddelen het zou kunnen gaan.
Je laat vervolgens de eventueel gevonden voedingsmiddelen gedurende twee weken weg en vindt dan wel of niet voldoende verbetering. Deze aanpak is niet erg wetenschappelijk en zelf experimenten met voeding wordt door het ADHD RED Centrum. afgeraden (mogelijk omdat herintroductie van producten waarvoor men allergisch blijkt in sommige gevallen tot een levensbedreigende situatie kan leiden (anafylactische shock)), maar het is wel een mogelijke binnenweg naar een sneller resultaat.
3. Nog een andere methode is de provocatie/ neutralisatie test. Hierbij worden enkele druppels van een bepaalde verdunningen (heeft weinig te maken met klassieke homeopathie) van een product onder de tong gebracht om een reactie uit te lokken, dan wel af te breken. Deze methode wordt (nog) veel minder gebruikt. Op de pagina "Alternatief" staat uitgelegd hoe men zo'n aanpak zelf kan proberen.

inhoud


 

Hoezo druk?

UITGELICHT I

Mednet, 5-10-2012:

UITGELICHT II

Lees ook eens de discussie met

Er zijn meerdere discussies tussen artsen/psychiaters en psychologen. Met name over Laura Batstra cs.
Het zou ongetwijfeld de patiënten helpen als al die specialisten eens zouden proberen de inzichten van de ander in de eigen inzichten te integreren ipv zich alleen op de eigen argumenten te richten. Nu worden ouders en patiënten tussen twee inzichten heen en weer geslingerd. Dat helpt hen immers niet echt.

het brein
inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2020
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 4 januari 2020
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl