× Zoom

ADHD algemeen

Het mogelijke verband met diverse oorzaken.

(De aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is met een prevalentie van 3 tot 5% een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen van de kindertijd.)

HIGH LIGHTS:

- Vele onderzoeken leggen verbanden tussen voeding en hyperactiviteit
- Er worden vele andere mogelijke oorzaken van ADHD genoemd - ADHD gaat vaak niet over, maar de hyperactiviteitsverschijnselen bij jongens willen na de pubertijd nog wel eens verminderen


Direct naar paragraaf:

ADHD algemeen


Video's


How to recognize ADHD symptoms in children


How to recognize ADHD symptoms in adults


De energieke Brammetje is zes jaar en kan een heleboel dingen heel goed. Hij kan al AVI 2 lezen, drummen op de tafel, hoger springen dan zijn vader (op de trampoline) en wel drie meisjes op de kar over het schoolplein trekken. Er is eigenlijk maar één ding dat Brammetje helemaal niet goed kan, en dat is stil zitten.
(2012 Vanaf 27 juni in de bioscoop)


Wat gebeurt er in de hersenen bij ADHD (dr. Sandra Kooij)


An overview of the symptoms, etiology (causes), maintenance, and treatment of ADHD. Completed as a course project for PSY100RE (Abnormal Psychology) at Duke University, Fall 2010

inhoud

Luchtvervuiling heeft effect op ongeboren kinderen: meer kans op ADHD. (geen voeding, maar je krijgt het wel binnen)

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat luchtverontreiniging invloed heeft op de hersenen en de cognitieve functie bij kinderen. Ongeboren baby's krijgen via de baarmoeder van hun moeder giftige stoffen uit de omgeving binnen. De hersenen van de ongeboren baby zijn kwetsbaar en nog niet in staat deze giftige stoffen te weren. De onderzoekers hebben het luchtvervuilingsniveau bij de gezinnen thuis gemeten en een hersenscan afgenomen bij 783 kinderen. Wat blijkt? Als een kind in de baarmoeder wordt blootgesteld aan kleine deeltjes fijnstof, wordt dat in verband gebracht met een dunnere hersenschors. Hierdoor kunnen kinderen op latere leeftijd moeite hebben met hun concentratie, de aandacht vasthouden en dus ook de leerprestaties.

Bron: RTL nieuws; 9 maart 2018


Evenwichtig artikel over de mogelijke overdiagnose bij ADHD (Engels)

Your child might be taking an ADHD drug he doesn't need. Disorder is often overdiagnosed, exposing children to drugs' risks, researchers say.

Bron: ConsumerReport.org

inhoud

Gaat het over? II

Recovery from Childhood ADHD May Depend On Pattern of Brain Development Oct. 15, 2013 — Some people grow out of their childhood attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and some don't. In fact, around 50% of individuals diagnosed as children continue to suffer from ADHD as adults.

Bron: Science Daily

inhoud

Gaat het over? I

Lange tijd is gedacht dat als kinderen eenmaal volwassen werden, ADHD over zou gaan. Maar dat idee is veranderd. Een derde van de mensen die behandeld zijn houdt ADHD en bij de helft blijven de verschijnselen in een mildere vorm bestaan, maar zijn nog wel hinderlijk. Bij een derde verdwijnen de verschijnselen helemaal.

Hoe vaak komt het voor?
3 tot 5% van de kinderen tot 16 jaar heeft ADHD. Dit zijn 60.000 tot 100.000 kinderen in Nederland. Daarvan worden er ongeveer 40.000 behandeld voor ADHD. Van de jongvolwassenen heeft 1 tot 3% ADHD.
Het aantal kinderen met ADHD is de laatste 20 jaar niet toegenomen. ADHD wordt wel steeds beter herkend bij kinderen. Daardoor zijn er meer kinderen die behandeld worden voor ADHD.

Recent (2012) Nederlands Vlaams onderzoek laat zien:
"De prevalentie van ADHD bij ouderen werd op 2,8% en die van symptomatische ADHD op 4,2% geschat. De prevalenties waren nagenoeg gelijk bij oudere vrouwen en mannen. ADHD kwam significant vaker voor bij jongere ouderen (60- 70 jaar) dan bij oudere ouderen (71-94 jaar). Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het gevonden verschil tussen jongere en oudere ouderen. Zo kunnen ADHD-symptomen afnemen naarmate men ouder wordt; het diagnostisch interview is niet gevoelig genoeg om ADHD bij oudere ouderen te detecteren of mensen met ADHD hebben een lagere levensverwachting. Consequenties voor de praktijk ADHD-klachten verdwijnen niet op latere leeftijd. Behandelaren dienen er alert op te zijn dat een patiënt op leeftijd ook ADHD kan hebben. Er zijn nog veel onopgeloste kwesties rondom ADHD bij ouderen en meer onderzoek is nodig."

Bron: Tijdschrift voor psychiatrie

inhoud

Waarom is het zo moeilijk om iets te doen dat gemakkelijk zou moeten zijn?

Een interessante video over een manier om naar je dagelijkse problemen te kijken


Het heeft er alle schijn van dat de "H" van ADHD na de pubertijd vaak verdwijnt

Hebben voor de pubertijd meer jongens dan meisje last van hyperactiviteit, na de pubertijd lijken de hyperactiviteitsklachten bij jongens te verminderen en bij meisje juist wat erger te worden.
Het gevaar zit er nu wel in dat als de uiterlijke hyperactiviteitsverschijnselen afnemen, men kan gaan denken dat de problemen over zijn. Niets is echter minder waar. "Onderhuids", minder zichtbaar voor de buitenwereld, blijft de betrokken persoon tot op mogelijk late leeftijd zijn hinder van AD(H)D ondervinden.

Bron: Kamsteeg: o.a. "Eetwaar=eetbaar?"

inhoud

Mogelijk preventief effect van zonlicht op ADHD

Zonlicht heeft mogelijk een preventief effect op ADHD. Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut Brainclinics, de Universiteit Leiden en de Ohio State Universiteit (VS) heeft dit te maken met de effecten van zonlicht op het verminderen van problemen met de biologische klok. Het artikel van de biopsychologen is verschenen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Biological Psychiatry.

Bron: Bron: Universiteit van Utrecht

inhoud

Een studie naar een verband tussen pesticiden en ADHD (Mei 2010)

Er is een snel groeiend aantal studies dat milieustoffen in verband brengt met allerlei ziekten. Chemische verbindingen in kunststoffen en alledaagse huishoudproducten worden in verband gebracht met ernstige ontwikkelingsproblemen, terwijl een lange lijst van andere risico's bijdragen aan de stijgende prevalentie van moderne kwalen: hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, autisme.

     Aan deze lijst kan nu ADHD worden toegevoegd: Onder leiding van Maryse Bouchard in Montreal, onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Montreal en de Harvard University een mogelijke relatie tussen ADHD en blootstelling aan bepaalde giftige pesticiden, organofosfaten genaamd. Het team analyseerde de niveaus van bestrijdingsmiddelenresiduen in de urine van meer dan 1.100 kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar en vond dat degenen met de hoogste niveaus van dialkyl fosfaten, de afbraakproducten van organofosfaatpesticiden, de hoogste incidentie van ADHD hadden.

De wetenschappers spreken nog niet van een bewezen verband tussen ADHD en pesticiden. Daar is volgens hen meer onderzoek voor nodig. „Er is toenemende zorg dat bestrijdingsmiddelen verband houden met ADHD”, aldus onderzoeker Marc Weisskopf. „Dit onderzoek laat zien dat dit verband er mogelijk zelfs is bij kleine hoeveelheden pesticiden.” De aanbeveling is toch om in de tussentijd insectensprays in woningen te vermijden en groenten en fruit met een minimum aan bestrijdingsmiddelen te kopen of eventueel de producten, indien mogelijk, goed af te schrobben. En ook al worden groenten en fruit steeds duurder Volgens Boucard betaald zich dit terug in een betere gezondheid.

Bron: Pesticides en ADHD (Eng.)


inhoud

Nieuw onderzoek bevestigt vermoeden naar een verband tussen pesticiden en ADHD (2012)

Zij concluderen:"Real increased numbers of autistic children showed the cause is not genetic but environmental. "
En:
"Neonicotinoids are enough toxic to human brain and nervous system
• Pesticide company defends that neonicotinoids are not so toxic to human
• But no safety tests have been carried out on the developmental behavioral toxicities in mammals.
• Clear evidence of human toxicities are acute symptoms, even death cases."

Bron: Systemic Pesticides as a Causal Factor of Developmental Brain Disorders (ADHD, autism, etc.) (Eng)

inhoud

Resultaten hersenscans

Het kan echter niet ontkend worden dat verschillende wetenschappers zeggen, door middel van hersenscans, verschillen te hebben gevonden tussen hersenen van een ADHD’er en een niet ADHD’er.
Mogelijk betreft het hier dan een deel van de overige 36 %, waarbij dieetinterventie geen resultaat oplevert, maar dat is speculeren.

Bronnen: Scanonderzoek Dr. Hans Lou en Brain Scans Reveal Physiology of ADHD


Het handboek van de psychiater wordt volgend jaar vernieuwd en dat levert hevige debatten op. Zorgt de nieuwe "bijbel van de psychiatrie" DSM-5 voor meer patiënten aan de pillen en op de sofa? Of juist voor minder? Lees hier in het AD
het verschil van inzicht over de vernieuwing van DSM V.Hyperfocus

Nu hyperfocus dan. Bij hyperfocussen is de drive vanuit de persoon zelf zich met het onderwerp bezig te houden zo groot, dat er geen prikkels van buiten nodig zijn om een activiteit te verrichten. Sterker nog, prikkels van buiten worden niet doorgegeven en daarmee heeft men ook minder hinder van de drukte die zich normaal in het hoofd afspeelt.
Lees hier meer over hyperfocus

inhoud

ADHD en atopische aandoeningen (2018)

Conclusie: Hoewel het onderliggende mechanisme van de associatie tussen atopie en ADHD niet duidelijk is, is de associatie aanwezig bij zowel kinderen als volwassenen. Meer kennis is nodig over het onderliggende mechanisme van de associatie tussen atopie en ADHD. Voor de klinische praktijk zou de associatie tussen atopie en ADHD potentieel kunnen bijdragen tot de verbetering van de zorg voor individuen met ofwel atopie of ADHD."

Bron: Inzicht in het onderliggende mechanisme van het verband tussen ADHD en atopische aandoeningen als astma, hooikoorts of eczeem kan leiden tot verbetering van zorg voor beide aandoeningen, concludeert Jurjen van der Schans uit zijn onderzoek

inhoud


 

Hoezo druk?

UITGELICHT I

Mednet, 5-10-2012:

UITGELICHT II

Lees ook eens de discussie met

Er zijn meerdere discussies tussen artsen/psychiaters en psychologen. Met name over Laura Batstra cs.
Het zou ongetwijfeld de patiënten helpen als al die specialisten eens zouden proberen de inzichten van de ander in de eigen inzichten te integreren ipv zich alleen op de eigen argumenten te richten. Nu worden ouders en patiënten tussen twee inzichten heen en weer geslingerd. Dat helpt hen immers niet echt.

het brein
inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2024
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 16 januari 2024
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl