× Zoom

Voeding en gedrag

Wat zegt de wetenschap hierover?

HIGH LIGHTS:

- De wetenschap heeft geen twijfel over het effect van voeding op gedrag
- In vele onderzoeken zijn de effecten aangetoond
- Veel verwijzingen in het: Diet, ADHD & Behavior A Quarter-Century Review
- De overheid en medische wereld willen er ogenschijnlijk niet aanFebruari 2013; Pas op voordat je kleurrijk voedsel eet.

Geschreven door Dr. Minakshi. Welukar

Gedragsproblemen bij kinderen met gekleurde voeding:
Een gerandomiseerde, crossover-studie gepubliceerd in het tijdschrift 'The Lancet' concludeerde dat inname van kunstmatige kleurstoffen en additieven het gedrag van het kind beïnvloeden. Volgens onderzoeksresultaten vertoonden kinderen in de leeftijd van 3 jaar en 8-9 jaar die een mix van kunstmatige kleurstoffen en additieven kregen hyperactiviteitsgedrag, dit in vergelijking met degenen die placebo kregen. Kunstmatige kleurstoffen kunnen een belangrijke reden zijn voor hyperactiviteit en aandachtsproblemen bij kinderen. Experts concludeerden ook dat het verwijderen van deze kleurstoffen uit het dieet gedragssymptomen bij dergelijke kinderen kan verminderen. In een ander onderzoek van Pubmed was het hyperactiviteitsgedrag sterk toegenomen toen kinderen drank met kunstmatige kleurstoffen en natriumbenzoaat ontvingen. Hyperactiviteit wordt echter aanzienlijk verminderd wanneer dezelfde kinderen een dieet kregen waarbij voedsel kleurstoffen werden geëlimineerd. Het effect wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid of afwezigheid van hyperactiviteit of atopie (atopie: een aandoening waardoor de persoon vatbaar is voor allergische reacties).


December 2012; Complementaire en alternatieve therapieën voor kinderen en adolescenten met ADHD

Abstract:
Doel van de review: Het geven van een uitgebreid overzicht van complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) behandelingen voor kinderen en jongeren met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Recente bevindingen: Veel ouders van kinderen met ADHD zijn terughoudend met medicatie opties en niet in staat om gedragsadviezen goed op te volgen. CAM-therapieën worden dan vaak aantrekkelijk voor gezinnen en studies tonen aan dat een groot percentage van de kinderen met ADHD worden behandeld met een of meer CAM therapieën. De meeste onderzoeken die CAM-therapieën evalueren zijn methodologisch gebrekkig en vaak zijn er inconsistenties over ofwel onderzoeksopzet of resultaten.
Hoewel de American Academy of Pediatrics niet aanbeveelt CAM-therapieën voor ADHD te volgen, wordt essentiële vetzuur suppletie waarschijnlijk goed verdragen en is het in bescheiden mate effectief.

Bron: Pediatrics


December 2012; Controverse Ritalingebruik

Niet specifiek op voeding gericht, maar het geeft wel iets aan:

Dr. Batstra:
" Terughoudendheid met de diagnose ADHD kan kinderen waar mogelijk de boodschap besparen dat er iets mis met ze is. Laten we als volwassenen, als samenleving, ons best doen om zoveel mogelijk kinderen de vrijheid te geven om te zijn wie ze zijn.

Ik pleit ook voor terughoudendheid, om kinderen met ernstige problematiek kosteloos specialistische hulp te kunnen blijven bieden.

Tenslotte pleit ik voor terughoudendheid met de diagnose ADHD, omdat deze diagnose door de ruime toepassing haar geloofwaardigheid dreigt te verliezen. Iedereen kent inmiddels wel iemand met milde problematiek die de diagnose heeft gekregen, en men neemt ADHD steeds minder serieus. En dat doet juist de kinderen voor wie de diagnose bedoeld is ernstig tekort."


En een reactie van prof. Buitelaar:
"Wat mij stoort is dat nog steeds gesuggereerd wordt dat anderen zich storen aan ADHD'ers en dat daarom gepleit wordt voor meer tolerantie. Mijn ervaring is dat kinderen en volwassenen met ADHD zelf enorm kunnen lijden onder de klachten. En zelf graag behandeling willen. En daar overigens ook enorm van kunnen opknappen.
Verder wordt gesuggereerd dat de eerste stap in de behandeling altijd medicatie is, dat is niet zo, ouderbegeleiding en gedragstherapeutische interventies staan als eerste stap genoemd in de richtlijn voor behandeling van ADHD. "


Januarie 2012; Gevonden via blog Prof Vermeiren op de site van Artsennet

State-of-the-Art Review Article The Diet Factor in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder J. Gordon Millichap, MD and Michelle M. Yee, CPNP

Abstract:

(Vertaald uit Pediatrics)
Dit artikel is bedoeld om een volledig overzicht te geven van de rol van voedingsaanpassing voor de behandeling van kinderen met ADHD (ADHD) indien farmacotherapie heeft bewezen onvoldoende of onaanvaardbare resultaten op te leveren. Resultaten van recent onderzoek en gecontroleerde studies, gebaseerd op een PubMed search, worden belicht en vergeleken met eerdere verslagen.
De recente stijging van de belangstelling voor deze vorm van therapie voor ADHD, en vooral in het gebruik van omega supplementen, betekenis van ijzertekort, en het vermijden van de "Westerse patroon" dieet, maken de discussie actueel.

Diëten, waarvan gedacht wordt dat die ADHD symptomen vermindering zijn onder meer suiker-beperkte, additief/conserveermiddel-vrij, oligoantigenic/eliminatie, en vetzuur supplementen.
Omega-3 supplement is de nieuwste dieetbehandeling met positieve berichten over de werkzaamheid, en interesse in het additief-vrij dieet van de jaren 1970 (Feingold) wordt incidenteel nieuw leven ingeblazen. Een provocerende verslag vestigt de aandacht op het ADHD-geassocieerd "Western-style" dieet, met veel vet en geraffineerde suikers, en de ADHD-free "gezonde" voeding, met vezels, foliumzuur en omega-3 vetzuren.

De literatuur over diëten en ADHD, zoals gerangschikt op PubMed, wordt beoordeeld met de nadruk op recente gecontroleerde studies. Aanbevelingen voor het gebruik van diëten zijn gebaseerd op de huidige mening van gepubliceerde rapporten en onze praktijk ervaring. Indicaties voor dieettherapie zijn medicijnen falen, ouderschapsverlof of voorkeur van de patiënt, ijzertekort, en, indien nodig, verandering van een ADHD-verbonden westers dieet met een ADHD-vrij gezonde voeding.
Er wordt een opsomming gegeven van voedingsmiddelen, welke in verband worden gebracht met ADHD en welke geen verband houden met ADHD en daarmee de voorkeur genieten.

In de praktijk zijn diëten zonder additieven en oligoantigenic / eliminatiediëten tijdrovend en verstorend voor het huishouden, en zijn uitsluitend bedoeld voor geselecteerde patiënten.
Ijzer en zink worden aangevuld bij patiënten met bekende tekortkomingen, ze kunnen daarbij ook de effectiviteit van stimulerende therapieën versterken. Bij patiënten die niet op medicatie reageren of die overgevoelig zijn voor medicatie, kunnen omega-3 supplementen een proef rechtvaardigen.
Een betere voorlichting aan ouders en kinderen over gezonde voedingspatronen, gecombineerd met het weglaten van ADHD gerelateerde voedings(bestanddelen) zijn misschien wel de meest veelbelovende en praktische aanpak als aanvullende behandeling van ADHD.

Bron: Pediatrics


Januarie 2012; Pediatrische studie: 'Gezond' dieet Het beste voor ADHD-kinderen door John Gever, Senior Editor, MedPage.

Vandaag gepubliceerd: 9 januari 2012 Beoordeeld door Dori F. Zaleznik, MD; Associate Clinical Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston en Dorothy Caputo, MA, RN, BC-ADM, CDE, Nurse Planner
Ze waren meer onder de indruk van de literatuur over meervoudig onverzadigde vetzuursupplementen, vooral de Oxford-Durham-studie uit 2005. In die studie waren verschillende ADHD-symptomen aanzienlijk verbeterd bij kinderen die omega-3- en omega-6-vetzuursupplementen ontvingen, 'een effect dat in andere ... supplementproeven is gedupliceerd', schreven Millichap en Yee. Ze erkenden dat niet alle studies het resultaat hebben bevestigd en recente studies hebben teveel verschillende methoden gebruikt om definitieve conclusies te trekken. Niettemin gaven ze aan dat ze het nu aanbevelen aan ouders van hun patiënten, hoewel niet als de enige behandelingsmethode. Zij stelden voor dat op dieet gebaseerde interventies bij ADHD het meest geschikt zijn wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
Kinderen lijden aan medicatiereacties of falen van de behandeling.
Ouders of kinderen willen dieetaanpassingen proberen.
Er is sprake van minerale tekorten.

Bron: MedPage/Pediatrics


Februari 2011; Gevonden op de site van het Pelsser RED Centrum

logo Pelsser RED centrum

Resultaten van het in feb. 2011 in de Lancet gepubliceerde INCA onderzoek:
Aan het eind van het RED vertoonden 32/50 (64%) kinderen van de dieetgroep grote gedrags-verbeteringen, deze gedragsverbeteringen werden zowel door ouders als leerkrachten geconstateerd. Bij al deze kinderen was er na het RED geen sprake meer van ADHD. Dezelfde resultaten werden gevonden voor ODD, na het RED was bij 60% van de kinderen geen sprake meer van ODD. Bij de responders namen alle gedragsproblemen gemiddeld met 80% af. In de controlegroep was er geen verschil in het gedrag van de kinderen meetbaar.
Tijdens de tweede fase van het onderzoek reageerden de kinderen met gedragsverslechtering op beide provocaties, dus zowel op de hoog-IgG provocatie als op de laag-IgG provocatie.

5 februari 2011: INCA-studie in The Lancet

Het RIVM stelt zich op het standpunt dat sluitend bewijs niet geleverd is.
Analyse INCA onderzoek:

logo RIVM

Conclusie RIVM:
De conclusie van de RIVM literatuurstudie 2009, die samengevat luidt
dat er op dit moment geen overtuigend bewijs is voor een rol van voeding in de behandeling van ADHD, hoeft niet te worden herzien naar aanleiding van de resultaten van de INCA-studie gepubliceerd in 2011.


Zomer 2011; Voeding en voedingssupplementen bij afwijkend gedrag

Lees de interessante scriptie van criminoloog Tom Ros eens, waarin ook aandacht voor de "nieuwe gedachte" van Pelsser, Buitelaar en Savelkous (van het INCA onderzoek), dat ADHD misschien wel gezien kan worden als de uitingsvorm van een allergische aandoening.

Bron: Scriptie Tom Ros


2009; Diet, ADHD & Behavior AQUARTER-CENTURY REVIEW
Update on Food Dyes and Behavior

Een aantal studies tonen een verband tussen ADHD en voeding dat een duidelijk afspiegeling is van de neurologische effecten van voeding op de chemie van de hersenen.
Het Centre for Science in the Public Interest bijvoorbeeld heeft dit document, getiteld 'Diet, ADHD en gedrag', in 2009 bijgewerkt: ADHD & Behavior A Quarter-Century Review Met een tabel voor zowel "double blind" als "niet double blind" gevonden resultaten.

Bron: Center for Science in the Public Interest


Gevonden op de site van de BBC.

1374/5000 Hyperactieve kinderen hebben verschillende hersenen.
Donderdag 12 november 1998.
Hyperactiviteit heeft een biologische oorzaak.
Hyperactiviteit bij kinderen wordt veroorzaakt door een biologische storing in plaats van de manier waarop ze zijn grootgebracht hebben onderzoekers gezegd.
Kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD - hebben onderactieve delen van de hersenen die te maken hebben met besluitvorming, denken en plannen.
De afwijking werd onthuld door een magnetisch scanapparaat waarmee onderzoekers naar de hersenen van kinderen konden kijken zonder ze te beschadigen door radioactiviteit.
Eric Taylor, hoogleraar kinderpsychiatrie aan de Medical Research Council, zei dat deze scantechniek beweringen had versterkt dat de controversiële ziekte een biologische oorzaak heeft.

ADHD-kinderen vinden het moeilijk om zich te concentreren, zelfs voor korte periodes. Ze hebben de neiging om impulsief te handelen en hebben vaak geen gevoel van gevaar. Professor Taylor vertelde het BBC Newsnight-programma: "Een van hun problemen is dat ze het heel moeilijk vinden om te stoppen met dingen te doen. Ze kunnen niet wachten, ze kunnen niet vertragen ... je ziet hoe de frontale lobben van de hersenen, de onderdelen die betrokken zijn bij besluitvorming en denken en plannen, hoe ze actief zijn en hard werken wanneer de beslissing komt om niet te reageren. "En we kunnen voor kinderen met hyperactiviteit zien hoe deze frontale delen onderactief zijn. Ze werken niet zoals ze zouden moeten zijn." Feedback sturen Geschiedenis Opgeslagen CommunityBehandeling met geneesmiddelen

840/5000 Behandeling met geneesmiddelen Het amfetaminegeneesmiddel Ritalin wordt gebruikt om ADHD-gedrag te beheersen en in het VK zijn de voorschriften in de afgelopen zes jaar meer dan 45 keer gestegen, van 2.000 in 1991 tot 92.000 in 1997.
Maar in de VS krijgt 3% van de kinderen het medicijn, waardoor sommige psychiaters geloven dat het wordt gegeven om het kind te onderdrukken in plaats van de symptomen van ADHD te behandelen.
Dr. Peter Breggin, een psychiater, vertelde het programma: "ADHD is een diagnose die echt is ontwikkeld om het drogeren van kinderen op Amerikaanse scholen te rechtvaardigen ... de officiële diagnose is een lijst met dingen, zoals een weigering om stil te zitten, een lijst van gedrag dat leraren en tot op zekere hoogte ouders willen beheersen. "
Onderzoek dat eerder deze maand werd benadrukt in het Horizon-programma van BBC-televisie suggereerde een verband tussen ADHD en beperkingen op de speelvrijheid van kinderen. Feedback sturen Geschiedenis Opgeslagen Community Maar in de VS krijgt 3% van de kinderen het medicijn, waardoor sommige psychiaters geloven dat het wordt gegeven om het kind te onderdrukken in plaats van de symptomen van ADHD te behandelen. Maar in de VS 3% van de kinderen krijgen de drug, waardoor sommige psychiaters te geloven dat wordt gegeven aan het kind in plaats van te onderdrukken dan de behandeling van de symptomen van ADHD. Deze vertaling verbeteren


Gevonden op de site van de Am. Feingold Ass.

1124/5000 J Paediatr Child Health 1997 juni; 33 (3): 190-194
De rol van voeding en gedrag in de kindertijd.
Breakey J
Deze korte review vat het belangrijkste onderzoek samen, met name dat van 1985 tot 1995, over de relatie tussen voeding en gedrag. Relevante studies, met name die met behulp van dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatiemethoden, werden geselecteerd en gepresenteerd in een historische context. Samenvattingstabellen van de vroege ontwikkeling van concepten en latere relevante studies worden gegeven. Uit het onderzoek is gebleken dat sommige kinderen absoluut last hebben van voeding. In plaats van eenvoudiger te worden, is het probleem aantoonbaar complexer geworden. Het assortiment verdachte voedingsmiddelen is uitgebreid en sommige niet-voedingsmiddelen zijn relevant. Symptomen die kunnen veranderen, zijn symptomen die worden waargenomen bij ADHD (ADHD) en ADHD (ADHD), ADHD (slaapstoornissen) en slaapproblemen en lichamelijke symptomen. Later onderzoek legt vooral de nadruk op stemmingswisselingen. De rapporten tonen ook het bereik van individuele verschillen, zowel in de voedingsstoffen die reacties veroorzaken als op het gebied van verandering.
Publicatietypen:
Recensie Feedback sturen Geschiedenis Opgeslagen Community , tutorial
PMID: 9259291, UI: 97402227


Gevonden op de site van de Am. Feingold Ass.

1286/5000 Ann Allergy 1994 mei; 72 (5): 462-468
Voedingsmiddelen en additieven zijn veel voorkomende oorzaken van de aandachtstekortstoornis bij kinderen.
Boris M, Mandel FS
De hyperactieve stoornis met aandachtstekort (ADHD) is een neurofysiologisch probleem dat schadelijk is voor kinderen en hun ouders. Ondanks eerdere studies over de rol van voedingsmiddelen, conserveermiddelen en kunstmatige kleurstoffen bij ADHD blijft deze kwestie controversieel. Dit onderzoek evalueerde 26 kinderen die voldoen aan de criteria voor ADHD. Behandeling met een uit meerdere items bestaand dieet bleek dat 19 kinderen (73%) positief reageerden, P
Bij een open uitdaging reageerden alle 19 kinderen op veel voedingsmiddelen, kleurstoffen en / of conserveermiddelen. Een dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedseluitdaging (DBPCFC) werd voltooid bij 16 kinderen. Er was een significante verbetering op placebodagen vergeleken met challenge-dagen (P = .003). Atopische kinderen met ADHD hadden een significant hogere respons dan de niet-atopische groep. Deze studie toont een gunstig effect van het elimineren van reactief voedsel en kunstmatige kleuren bij kinderen met ADHD. Dieetfactoren kunnen een belangrijke rol spelen in de etiologie van de meerderheid van kinderen met ADHD.
Publicatietypen:
Klinische proef
Gerandomiseerde gecontroleerde proef
Recensie
Beoordeling van gemelde gevallen
PMID: 8179235, UI: 94234614 Feedback sturen Geschiedenis Opgeslagen Community


Washington Post

1372/5000 Het ADHD / ADD / Hyperactivity Syndrome is anders dan het Dyslexia Syndrome.
De Washington Post meldt dat onderzoekers specifieke hersentekorten hebben geïdentificeerd bij mensen met dyslexie. Voor het eerst zijn wetenschappers (Yale University School of Medicine) in staat om specifieke hersenafwijkingen bij dyslexie te identificeren, een ontdekking die het begrip van het chronische leesprobleem dat ongeveer 10 miljoen Amerikanen treft aanzienlijk kan verbeteren. 32 (normale) lezers maakten intensief gebruik van verschillende hersengebieden, waaronder de hoekige gyrus en het gebied van Wernicske. De 29 dyslecti-lezers daarentegen vertoonden zeer weinig activiteit in dat kritieke gebied, in plaats daarvan leken ze overmatig gebruik te maken van een front-hersengedeelte, Broca's gebied, traditioneel geassocieerd met andere aspecten van taalverwerking en spraak. Het onderzoek, gerapporteerd in ... Proceedings van de National Academy of Sciences, komt in detail overeen met studies die verlies van het vermogen om te lezen na beroertes of tumorschade aan dezelfde achterhersengebieden aantonen. De onderzoekers gebruikten een procedure voor het in kaart brengen van de hersenen, functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) genaamd, om mentale activiteit bij de proefpersonen te volgen. Zoals de MRI-scans die bij veel patiënten bekend zijn. fMRI geeft een beeld van interne lichaamsstructuren in zeer fijne resolutie. Maar het laat ook zien welke delen van de hersenen op een bepaald moment het meest actief zijn. Feedback sturen Geschiedenis Opgeslagen Community

inhoud


inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2024
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 16 januari 2024
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl