×

Voeding en gedrag

Wat zegt de wetenschap hierover?

HIGH LIGHTS:

- De wetenschap heeft geen twijfel over het effect van voeding op gedrag
- In vele onderzoeken zijn de effecten aangetoond
- Veel verwijzingen in het: Diet, ADHD & Behavior A Quarter-Century Review
- De overheid en medische wereld willen er echter niet aan (belangen?)


Februari 2013; Beware Before Eating Colorful Foods

Written by Dr. Minakshi. Welukar

Behavioral problems in children with color food:
A randomized, crossover trial published in the journal, ‘The Lancet’, concluded that intake of artificial food color and additives affect the child behavior. According to study findings, children age 3 years and 8-9 years receiving mix of artificial food color and additives noted hyperactivity behavior as compared to those receiving placebo. Means, artificial dye can be a major reason for hyperactivity and attention problems in children. Experts also concluded that removing these dyes from diet can reduce behavioral symptoms in such children. In another study from Pubmed, hyperactivity behavior was greatly increased when children received drink with artificial coloring and sodium benzoate. However, hyperactivity gets significantly reduced when same children received diet eliminating of food coloring agents. The effect is not influenced by the presence or absence of hyperactivity or atopy, a condition predisposing for allergic reactions.

Bron: Setu HealthCare


December 2012; Complementaire en alternatieve therapieën voor kinderen en adolescenten met ADHD

Abstract:
Doel van de review: Het geven van een uitgebreid overzicht van complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) behandelingen voor kinderen en jongeren met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Recente bevindingen: Veel ouders van kinderen met ADHD zijn terughoudend met medicatie opties en niet in staat om gedragsadviezen goed op te volgen. CAM-therapieën worden dan vaak aantrekkelijk voor gezinnen en studies tonen aan dat een groot percentage van de kinderen met ADHD worden behandeld met een of meer CAM therapieën. De meeste onderzoeken die CAM-therapieën evalueren zijn methodologisch gebrekkig en vaak zijn er inconsistenties over ofwel onderzoeksopzet of resultaten.

Hoewel de American Academy of Pediatrics niet aanbeveelt CAM-therapieën voor ADHD te volgen, wordt essentiële vetzuur suppletie waarschijnlijk goed verdragen en is het in bescheiden mate effectief.

Bron: Pediatrics


December 2012; Controverse Ritalingebruik

Niet specifiek op voeding gericht, maar het geeft wel iets aan:

Dr. Batstra:
" Terughoudendheid met de diagnose ADHD kan kinderen waar mogelijk de boodschap besparen dat er iets mis met ze is. Laten we als volwassenen, als samenleving, ons best doen om zoveel mogelijk kinderen de vrijheid te geven om te zijn wie ze zijn.

Ik pleit ook voor terughoudendheid, om kinderen met ernstige problematiek kosteloos specialistische hulp te kunnen blijven bieden.

Tenslotte pleit ik voor terughoudendheid met de diagnose ADHD, omdat deze diagnose door de ruime toepassing haar geloofwaardigheid dreigt te verliezen. Iedereen kent inmiddels wel iemand met milde problematiek die de diagnose heeft gekregen, en men neemt ADHD steeds minder serieus. En dat doet juist de kinderen voor wie de diagnose bedoeld is ernstig tekort."


En een reactie van prof. Buitelaar:
"Wat mij stoort is dat nog steeds gesuggereerd wordt dat anderen zich storen aan ADHD'ers en dat daarom gepleit wordt voor meer tolerantie. Mijn ervaring is dat kinderen en volwassenen met ADHD zelf enorm kunnen lijden onder de klachten. En zelf graag behandeling willen. En daar overigens ook enorm van kunnen opknappen.
Verder wordt gesuggereerd dat de eerste stap in de behandeling altijd medicatie is, dat is niet zo, ouderbegeleiding en gedragstherapeutische interventies staan als eerste stap genoemd in de richtlijn voor behandeling van ADHD. "


Januarie 2012; Gevonden via blog Prof Vermeiren op de site van Artsennet

State-of-the-Art Review Article The Diet Factor in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder J. Gordon Millichap, MD and Michelle M. Yee, CPNP

Abstract:

(Vertaald uit Pediatrics)
Dit artikel is bedoeld om een volledig overzicht te geven van de rol van voedingsaanpassing voor de behandeling van kinderen met ADHD (ADHD) indien farmacotherapie heeft bewezen onvoldoende of onaanvaardbare resultaten op te leveren. Resultaten van recent onderzoek en gecontroleerde studies, gebaseerd op een PubMed search, worden belicht en vergeleken met eerdere verslagen.
De recente stijging van de belangstelling voor deze vorm van therapie voor ADHD, en vooral in het gebruik van omega supplementen, betekenis van ijzertekort, en het vermijden van de "Westerse patroon" dieet, maken de discussie actueel.

Diëten, waarvan gedacht wordt dat die ADHD symptomen vermindering zijn onder meer suiker-beperkte, additief/conserveermiddel-vrij, oligoantigenic/eliminatie, en vetzuur supplementen.
Omega-3 supplement is de nieuwste dieetbehandeling met positieve berichten over de werkzaamheid, en interesse in het additief-vrij dieet van de jaren 1970 (Feingold) wordt incidenteel nieuw leven ingeblazen. Een provocerende verslag vestigt de aandacht op het ADHD-geassocieerd "Western-style" dieet, met veel vet en geraffineerde suikers, en de ADHD-free "gezonde" voeding, met vezels, foliumzuur en omega-3 vetzuren.

De literatuur over diëten en ADHD, zoals gerangschikt op PubMed, wordt beoordeeld met de nadruk op recente gecontroleerde studies. Aanbevelingen voor het gebruik van diëten zijn gebaseerd op de huidige mening van gepubliceerde rapporten en onze praktijk ervaring. Indicaties voor dieettherapie zijn medicijnen falen, ouderschapsverlof of voorkeur van de patiënt, ijzertekort, en, indien nodig, verandering van een ADHD-verbonden westers dieet met een ADHD-vrij gezonde voeding.
Er wordt een opsomming gegeven van voedingsmiddelen, welke in verband worden gebracht met ADHD en welke geen verband houden met ADHD en daarmee de voorkeur genieten.

In de praktijk zijn diëten zonder additieven en oligoantigenic / eliminatiediëten tijdrovend en verstorend voor het huishouden, en zijn uitsluitend bedoeld voor geselecteerde patiënten.
Ijzer en zink worden aangevuld bij patiënten met bekende tekortkomingen, ze kunnen daarbij ook de effectiviteit van stimulerende therapieën versterken. Bij patiënten die niet op medicatie reageren of die overgevoelig zijn voor medicatie, kunnen omega-3 supplementen een proef rechtvaardigen.
Een betere voorlichting aan ouders en kinderen over gezonde voedingspatronen, gecombineerd met het weglaten van ADHD gerelateerde voedings(bestanddelen) zijn misschien wel de meest veelbelovende en praktische aanpak als aanvullende behandeling van ADHD.

Bron: Pediatrics


Januarie 2012; Pediatric Study: 'Healthy' Diet Best for ADHD Kids By John Gever, Senior Editor, MedPage.

Today Published: January 09, 2012 Reviewed by Dori F. Zaleznik, MD; Associate Clinical Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston and Dorothy Caputo, MA, RN, BC-ADM, CDE, Nurse Planner

They were more impressed with the literature on polyunsaturated fatty acid supplements, especially the 2005 Oxford-Durham study.
In that trial, several ADHD symptoms were significantly improved in children receiving omega-3 and omega-6 fatty acid supplements, "an effect duplicated in other ... supplement trials," Millichap and Yee wrote.

They acknowledged that not all studies have confirmed the result, and recent studies have used too many different methodologies to yield firm conclusions.
Nevertheless, they indicated that they now recommend it to parents of their patients, though not as the sole treatment approach.
They suggested that diet-based interventions in ADHD are most appropriate when any of the following apply: Children suffer medication reactions or treatment failure. Parents or children want to try dietary modifications. Mineral deficiencies are evident.

Bron: MedPage/Pediatrics


Februari 2011; Gevonden op de site van het Pelsser RED Centrum

logo Pelsser RED centrum

Resultaten van het in feb. 2011 in de Lancet gepubliceerde INCA onderzoek:
Aan het eind van het RED vertoonden 32/50 (64%) kinderen van de dieetgroep grote gedrags-verbeteringen, deze gedragsverbeteringen werden zowel door ouders als leerkrachten geconstateerd. Bij al deze kinderen was er na het RED geen sprake meer van ADHD. Dezelfde resultaten werden gevonden voor ODD, na het RED was bij 60% van de kinderen geen sprake meer van ODD. Bij de responders namen alle gedragsproblemen gemiddeld met 80% af. In de controlegroep was er geen verschil in het gedrag van de kinderen meetbaar.
Tijdens de tweede fase van het onderzoek reageerden de kinderen met gedragsverslechtering op beide provocaties, dus zowel op de hoog-IgG provocatie als op de laag-IgG provocatie.

5 februari 2011: INCA-studie in The Lancet

Het RIVM stelt zich op het standpunt dat sluitend bewijs niet geleverd is.
Analyse INCA onderzoek:

logo RIVM

Conclusie RIVM:
De conclusie van de RIVM literatuurstudie 2009, die samengevat luidt
dat er op dit moment geen overtuigend bewijs is voor een rol van voeding in de behandeling van ADHD, hoeft niet te worden herzien naar aanleiding van de resultaten van de INCA-studie gepubliceerd in 2011.


Zomer 2011; Voeding en voedingssupplementen bij afwijkend gedrag

Lees de interessante scriptie van criminoloog Tom Ros eens, waarin ook aandacht voor de "nieuwe gedachte" van Pelsser, Buitelaar en Savelkous (van het INCA onderzoek), dat ADHD misschien wel gezien kan worden als de uitingsvorm van een allergische aandoening.

Bron: Scriptie Tom Ros


2009; Diet, ADHD & Behavior AQUARTER-CENTURY REVIEW
Update on Food Dyes and Behavior

Een aantal studies tonen een verband tussen ADHD en voeding dat een duidelijk afspiegeling is van de neurologische effecten van voeding op de chemie van de hersenen.
Het Centre for Science in the Public Interest bijvoorbeeld heeft dit document, getiteld 'Diet, ADHD en gedrag', in 2009 bijgewerkt: ADHD & Behavior A Quarter-Century Review Met een tabel voor zowel "double blind" als "niet double blind" gevonden resultaten.

Bron: Center for Science in the Public Interest


Gevonden op de site van de BBC.

Hyperactive children have different brains.
Thursday, November 12, 1998 Published at 01:41
Hyperactivity has a biological cause
Hyperactivity in children is caused by a biological malfunction, rather than the way they are brought up, researchers have said.
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD - have underactive parts of the brain which deal with decision-making, thinking and planning.
The abnormality was revealed by a magnetic scanning device which enabled researchers to look at the brains of children without harming them from radioactivity.
Eric Taylor, Professor of Child Psychiatry at the Medical Research Council, said this scanning technique had reinforced claims that the controversial disease has a biological cause.


ADHD children find it difficult to concentrate for even short periods. They tend to act on impulse, and often have no sense of danger.
Professor Taylor told the BBC Newsnight programme: "One of their problems is that they find it very hard to stop doing things. They can't wait, they can't delay... you see how the frontal lobes of the brain, the parts involved in decision making and thinking and planning, how they are active and working hard when the decision comes not to respond.
"And we can see for children with hyperactivity, how these frontal parts are underactive. They are not working as they should be."Drug treatment

The amphetamine drug Ritalin is used to control ADHD behaviour, and prescriptions in the UK have gone up by more than 45 times in the past six years, from 2,000 in 1991 to 92,000 in 1997.
But in the US 3% of children are given the drug, leading some psychiatrists to believe it is given to suppress the child rather than treat the symptoms of ADHD.
Dr Peter Breggin, a psychiatrist, told the programme: "ADHD is a diagnosis that was really developed to justify the drugging of children in American schools... the official diagnosis is a list of things, like a refusal to sit still, a list of behaviours that teachers and to some extent parents would like to control."
Research highlighted on BBC television's Horizon programme earlier this month suggested a link between ADHD and restrictions on children's freedom to play.


Gevonden op de site van de Am. Feingold Ass.

J Paediatr Child Health 1997 Jun;33(3):190-194
The role of diet and behaviour in childhood.
Breakey J
This short review summarizes the most important research, particularly that from 1985 to 1995, on the relationship between diet and behaviour. Relevant studies particularly those using double-blind placebo controlled food challenge methodology were selected, and are presented within a historical context. Summary tables of the early development of concepts and later pertinent studies are provided. The research has shown that diet definitely affects some children. Rather than becoming simpler the issue has become demonstrably more complex. The range of suspect food items has broadened, and some non-food items are relevant. Symptoms which may change include those seen in attention deficit disorder (ADD) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), sleep problems and physical symptoms, with later research emphasizing particularly changes in mood. The reports also show the range of individual differences both in the food substances producing reactions and in the areas of change.
Publication Types:
Review
Review, tutorial
PMID: 9259291, UI: 97402227


Gevonden op de site van de Am. Feingold Ass.

Ann Allergy 1994 May;72(5):462-468
Foods and additives are common causes of the attention deficit hyperactive disorder in children.
Boris M, Mandel FS
The attention deficit hyperactive disorder (ADHD) is a neurophysiologic problem that is detrimental to children and their parents. Despite previous studies on the role of foods, preservatives and artificial colorings in ADHD this issue remains controversial. This investigation evaluated 26 children who meet the criteria for ADHD. Treatment with a multiple item elimination diet showed 19 children (73%) responded favorably, P < .001. On open challenge, all 19 children reacted to many foods, dyes, and/or preservatives. A double-blind placebo controlled food challenge (DBPCFC) was completed in 16 children. There was a significant improvement on placebo days compared with challenge days (P = .003). Atopic children with ADHD had a significantly higher response rate than the nonatopic group. This study demonstrates a beneficial effect of eliminating reactive foods and artificial colors in children with ADHD. Dietary factors may play a significant role in the etiology of the majority of children with ADHD.
Publication Types:
Clinical trial
Randomized controlled trial
Review
Review of reported cases
PMID: 8179235, UI: 94234614


Washington Post

The ADHD/ADD/Hyperactivity Syndrome is different than the Dyslexia Syndrome.
The Washington Post reports that researchers have identified specific brain deficits in people with dyslexia. For the first time, scientists (Yale University School of Medicine) have been able to identify specific brain malfunctions involved in dyslexia, a discovery that could substantially improve understanding of the chronic reading problem that afflicts some 10 million Americans.
32 (normal) readers made intensive use of various rear-brain areas including the angular gyrus and Wernicske's area.
The 29 dyslecti readers, by contrast, showed very little activity in that critical region, instead, they seemed to overuse a front-brain section, called Broca's area, traditionally associated with other aspects of language processing and speech.
The research, reported in... Proceedings of the National Academy of Sciences, agrees in detail with studies showing loss of ability to read following strokes or tumor damage to the same rear-brain areas. The researchers used a brain-mapping procedure called functional magnetic resonance imaging (fMRI) to monitor mental activity in the subjects . Like the MRI scans familiar to many patients. fMRI provides an image of internal body structures in very fine resolution. But it also shows which parts of the brain are most active at a given time.

inhoud

Contact
Copyright © VenG 2012-2020
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 4 januari 2020
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl