×

Alternatieve sector

Heeft de alternatieve sector wat te bieden?

HIGH LIGHTS:

- Alternatieve therapieën zijn erg impopulair bij de meeste medici
- De meeste medici bestrijden dat alternatieve therapieën werkzaam zijn
- Veel consumenten kiezen toch voor een alternatieve benadering
- Juist bij het kiezen van een alternatieve therapeut is goed vooronderzoek wenselijk
- De lijst met alternatieve mogelijkheden is lang


Direct naar paragraaf:

Inleiding

Wat kan de alternatieve sector u in deze bieden.
Op het gevaar af me op glad ijs te begeven kan daar in zijn algemeenheid toch wel iets over gezegd worden. Omdat veel mensen toch het alternatieve circuit in willen, willen we dit onderwerp hier dan ook niet onbesproken laten.
Wat de alternatieve sector in elk geval blijkt aan te bieden is aandacht voor het probleem. Dat wil echter niet zeggen dat zij dit probleem ook op kunnen lossen.

De variatie in mogelijk te bezoeken therapeuten is legio en ieder zal voor zichzelf moeten bepalen op welke manier en met welke stroming men wel of niet verder wil.
Vooral over de homeopathie (behandeling) en kinesiologie (met name diagnose) lijken mensen vaak tevreden te zijn. Ook dit zegt echter niets over het percentage patiënten bij wie een werkelijke verbetering wordt bereikt.

Natuurlijk begint alles, zowel regulier als alternatief met een goede opleiding. Verder moeten de verwachtingen voor beide keuzes niet al te hoog gespannen zijn. Nog steeds is er te weinig bekend over de oorzaken van de problemen. Zeker over de beste manier om klachten op te lossen.
Een van de stroming die zich bezig houdt met het opsporen van de oorzaak van de klachten is de klinische ecologie (Milieugeneeskunde). Deze stroming is nog niet erg breed vertegenwoordigd en het hele alternatieve gebied krijgt veel tegenstoom vanuit wetenschap en medische wereld.

inhoud

Provocatie / neutralisatie

Provocatie/neutralisatie is een manier om voedingsreacties effectief te behandelen.
Voor als het dan mis is gegaan en er een reactie op voeding komt of misschien zal gaan komen geven we hier een praktische benadering van hoe je thuis voordeel van deze aanpak kunt hebben bij, met name kinderen, die via het allergische systeem (histamine vrijmaking) intolerant op bepaalde stoffen reageren. Hoewel het effect soms wonderlijk kan lijken is het geen wondermiddel, slechts een noodgreep die de reactie kan verminderen.

Neem een glas met een laagje heet water en doe hier een "mespuntje" van het product in waarop een reactie wordt verwacht (of al bezig is). Roer dit goed door elkaar vul het glas verder met koud water en geef dan 2 druppels van dit mengsel onder de tong. Vaak zal men dan merken dat de reactie afzwakt of zelfs geheel verdwijnt. Het kan echter ook gebeuren dat de reactie zelfs versterkt wordt. In dat geval moet men het product veel verder verdunnen. Voor sommigen zal de juiste verdunning experimenteel moeten worden vastgesteld. Na het toedienen van de druppeltjes de eerste tien minuten niets eten of drinken. Neutralisatiedruppels werken het beste als ze binnen het uur na het eten van het veroorzakende voedingsmiddel worden gegeven. Hoe kan het dat dit werkt? Twee mogelijke verklaringen: 1) Onder de tong zitten grote bloedvaten die snel stoffen kunnen opnemen. Zo kan het lichaam versneld reageren op ongewenste stoffen, voordat die verbindingen via het spijsverteringkanaal moeten worden verwerkt. 2) In de mond zit een bepaalde zenuw (nervus glossopharyngeus) die betrokken is bij de smaak, het proeven en zo ook al vroegtijdig een signaal naar je afweersysteem kan afgeven.

drinkglas

BOX 1: ALLERGISCHE REACTIES

Belangrijk is op te merken dat de Engelstalige literatuur geen onderscheid maakt tussen allergieën en intoleranties. Dit onderscheid is echter toch belangrijk: Bij een allergie zal elke hoeveelheid van de stof een reactie geven, bij een intolerantie is er vaak sprake van een drempelwaarde, waarbeneden de persoon de stof wél verdraagt. Zie ook allergie en intolerantie

Als we het in ons taalgebruik hebben over allergieën, wordt meestal de IgE (type I) gemedieerde reactie bedoeld (er zijn nl nog andere vormen: Type II t/m V). De IgE gemedieerde reactie is bekend omdat er een zogenaamde anafylactisch reactie kan optreden. Men spreekt van anafylactische shock wanneer het lichaam door verwijding van de bloedvaten ten gevolge van het vrijgeven van grote hoeveelheden histamine de bloeddruk ernstig ver kan laten dalen en daardoor in shock geraakt. Samen met shock kunnen ook andere symptomen optreden, doch dit is niet noodzakelijk. Voor intolerantie reacties, bv druk gedrag, kan men proberen met druppeltjes verbetering te bereiken. Allergische reacties zijn i.v.m. kans op anafylactische shock echter het terrein van de arts en is zelf experimenteren ten zeerste af te raden.Touch for Health

Touch for Health, ook wel toegepaste kinesiologie genoemd (letterlijk "bewegingsleer") is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. Het valt onder de pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijzen.

Het is een testmethode in de natuurgeneeskunde waarmee men informatie hoopt te krijgen over het functioneren van het autonome zenuwstelsel. Dit is het deel van ons zenuwstelsel wat autonoom verloopt, wat niet met ons verstand en onze wil wordt geregeld.

De methode werd in de jaren '60 in Amerika ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart. Hij bundelde daarin onderzoek, kennis en ervaring uit fysiotherapie, geneeskunde, chiropractie, acupunctuur, voedingsleer en psychologie. Het werken met spiertesten vormt de basis. Goodheart had in zijn praktijk namelijk ontdekt dat bepaalde patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden. Daaruit concludeerde hij dat spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte. De goed opgeleide kinesioloog kan deze veranderingen via spiertesten waarnemen en zoeken naar een therapie.

Voor het testen op voeding worden meestal de schouderspieren gebruikt. De therapeut stelt als het ware (gesloten) vragen aan het lichaam, waarop met een sterke of zwakke spierspanning wordt gereageerd. Via deze methode kan de therapeut ook testen welke therapiemethodes nodig zijn en op welke manier deze het beste kunnen worden toegepast.

Bronnen: Praktijk voor preventieve geneeskunde en natuurgeneeswijzen
              Merima
              Wikepedia

Naast Toucht for Health is er ook nog de VEGA test, welke valt onder de electro acupunctuur. Bij de VEGA test en Electro-acupunctuur volgens Voll gebruikt men geen spiertesten, maar meet men de huidweerstand op zg. acupunctuurpunten.

Link: Bioresonantie


Voordeel is dat men bij de VEGA test een meetapparaat gebruikt, waardoor men minder afhankelijk is van de mogelijk aanwezige subjectiviteit van de therapeut. Want, zoals iemand ooit over Touch for Health zei: "De methode is betrouwbaar, maar de therapeut niet".

Maar wat kun je nu in zijn algemeenheid zeggen over deze methoden. Heb je er iets aan? Levert het iets op?

Voor de critici is het antwoord eenvoudig: kwakzalverij, boerenbedrog, geldklopperij enz. In een aantal gevallen zal dit ook zo zijn, maar toch zijn er ook goede ervaringen met de methodes. Probleem is dat je niet weet bij wie je goede resultaten krijgt en bij wie niet. Bedenk daarbij dat het een ja/nee test is. 50% Kans dus dat het antwoord toch al goed/fout is, zelfs als je van niets weet.

Het is ook logisch dat critici bv. de VEGA test, kwakzalverij noemen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid: Tijdschrift Skepter
Verwarrend is dat in het artikel van Skepter geen erg duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen technieken die met gelijk- dan wel wisselstroom werken, terwijl resonantie juist duidt op een hoogfrequent wisselspanning. Voor wisselstroom gelden echter heel andere regels en zou het in theorie wel kunnen uitmaken wat er in een testbuisje zit. Het voert hier echter te ver om op wisselstroomtheoriën en capacitieve koppelingen in te gaan. Dus vergeten dan maar?
Eigenlijk toch ook maar weer niet. Er zijn ook veel positieve ervaringen met beide methoden. Er zijn ook veel weldenkende mensen die zich met Touch for Health en VEGA testen bezighouden. Allemaal dwalende charlatans? Velen houden zich op een serieuze manier bezig met voeding en gezondheid. We veronderstellen hier echter dat de werkingsmechanismen echter heel anders zijn dan door de beoefenaren uitgelegd: Geen resonanties of andere geheimzinnige werkingsmechanismen maar reacties van het onderbewustzijn van de geteste persoon. Daarmee dus ook direct gezegd dat allerlei factoren de testuitslag kunnen beïnvloeden.

BOX 2: PLACEBO EFFECT

In de geneeskunde is het placebo effect bekend: dit is het verschijnsel dat mensen alleen al doordat ze denken dat ze behandeld worden verbetering krijgen van hun toestand. Hierdoor zullen er bij elke vorm van behandeling individuen te vinden zijn die baat zeggen te hebben bij de therapie. Om het placebo-effect uit te sluiten wordt dubbelblind onderzoek uitgevoerd waarbij zowel de behandelaar als de patiënten niet weten bij welke patiënt de echte therapie wordt toegepast en bij welke niet. Dergelijk onderzoek over bioresonantie is op dit moment niet bekend.


Een aantal tips zijn daarom wel op zijn plaats:

1) Zoek een therapeut van wie je positieve ervaringen hoort, die voldoende opleiding heeft en bij een relevante beroepsgroep is aangesloten.

2) Test alleen aandoeningen, waarvan men weet dat het opvolgen van het resultaat geen ernstige gevolgen kan hebben. Niet "heb ik een ernstige ziekte zus of zo" maar bv. alleen: krijg ik puistjes van chocola, word ik druk van kleurstof E-110 enz. Als dan de uitslag verkeerd is, is er geen man overboord en kun je gewoon verder zoeken.

3) Laat niet alleen testen wat je niet verdraagt, maar ook, bv. op een schaal van 0 tot 10, welke "stress" het lichaam ondervindt bij gebruik van dit middel. Als er dan van de bv. vijf producten vier een "drie" scoren en ééntje een "negen" of een "tien", dan kun je eerst eens beginnen met alleen dat middel weg te laten, waarop zo'n hoge stress score gevonden wordt en die lage scores even vergeten tot aangetoond is dat die hoge score inderdaad een boosdoener is en de lagere scores misschien ook merkbare klachten geven.

4) Vaar nooit blind op de testuitslag, maar geloof die pas als je op een andere manier in de praktijk hebt kunnen aantonen dat de uitslag klopt. Bv. dat de klachten verdwenen zijn na eliminatie van 'n uitgetest voedingsmiddel en dat bij provocatie de klachten weer terugkomen en deze cyclus liefst meerdere keren doorlopen.

inhoud

Orthomoleculair

inhoud
Contact
Copyright © VenG 2012-2022
Disclaimer & Privacy
Aanpassingen vinden voortdurend plaats
Bijgewerkt op 21 maart 2022
Techn. realisatie: B. S. & miracom.nl